Защо Махатма Ганди?

ПРЕДИСТОРИЯ И ОБОСНОВКА НА ИМЕТО НА МВУИЕЛ “МАХАТМА ГАНДИ”

В общественото развитие има бурни времена, когато дори и най-опитните индивиди не знаят накъде да поемат. Правилата на живота са неясни и объркването е всеобщо. Обществото има остра нужда от духовни лидери.

Подобна беше обстановката в България в началото на 90-те години на миналия век, след демократичните промени в страната.

През 1992 година гр. Пловдив се събрахме група от хора, ръководители и служители от бившите държавни предприятия и организации – професори, директори, административни ръководители, офицери от авиацията и други, които внезапно бяхме останали без работа и трябваше да започнем трудовата си кариера отново.

Опитахме се да мислим различно от времето на социализма. Обедини ни идеята за създаване на Национален Инвестиционен Фонд „Съединение“ – Пловдив, като втория в България фонд, емитирал акции на фондовата борса.

Трудно и с променливи успехи в дейността, но с тези съмишленици вече повече от 25 години подържаме над 18 технологични фирми.

Преди повече от пет години в „Пловдив Тех Парк“ АД, гр. Пловдив (www.optela.com) се роди идеята за създаване на нов образователен проект „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство “Махатма Ганди” (в процес на акредитация 2019 г.) www.mvuiel.bg .

На основата на вече действащия в града “ИТ хъб Махатма Ганди” (www.it-hub.tech), с лицензираните от Министерството на образованието и науката – „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ (www.collegeomega.com), Частна Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки “Академик Благовест Сендов” www.gikn.eu, Института по Информатика и Иновативни Технологии (www.iiit.bg) и Учебния център за подготовка на преподаватели по информационни и компютърни технологии чрез франчайз от Индийския Институт по Хардуерни Технологии – Бангалор, Индия.
(www.iiht.bg).

За да подпомогнем финансово обучението на студентите и дейността на научните лаборатории по Изкуствен интелект и роботика към МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, създадохме Фондация “Българо-Индийски Технологичен Форум “Махатма Ганди” (www.bit-forum.org), която вече е осигурила над 100 стипендии за колежа и гимназията в ИТ хъба.

Като предпоставка за развитието на дейността в корпоративната структура, направихме анализ и взехме решения относно основното направление на усилията си.

ПЪРВО – ЖИВОТОСПАСЯВАЩА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ за нас, като представители на българския бизнес е в думата “международен” в наименованието. Затова за проекта МВУИЕЛ избрахме името Международен!

Имахме смесеното чувство, че нормална стопанска дейност само на българския пазар е невъзможна, като се има предвид агресивната глобализация и катастрофата на местната промишленост и финансиране, демографската криза и т.н.

Залагаме на обучението в областта на информатиката и компютърните науки, тъй като в съвременното общество професията Информатик е с най-висок социален статус като световна и заплатена професия.

Като частна организация, разчитаме на приходи от образователни услуги на наши и чуждестранни студенти, включително от Индия.

ВТОРО – ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ С КОГО?

Преценката беше, че не може в България да се създадат нови глобални фирми. Трябва да се търси партниране с икономически глобална страна, която ще е световен лидер в следващите 30-40 години. Имахме богат опит в сътрудничеството с предприятия от Русия /СССР/ и Китай (в областта на лазерното производство), а след 1996 година и с Германия (производство на металорежещи цифрови машини), Испания (екологични съоръжения) и други. Все свързани с нови технологии и компютърни науки, но все още на ниво от 90-те години на миналия век.

Разочарованието ни от тези опити за международно сътрудничество беше голямо, защото изобщо не се виждаше нито развитие, нито напредък. Само безогледна и унизителна експлоатация от страна на нашите чуждестранни партньори, без никаква добавена стойност за българските участници в кооперирането на дейността!

Затова потърсихме партньори в новите технологии и особено в ИКТ в друг световен лидер – Индия, който единствен прилага политика на ненасилие и не е агресивен към земите и хляба на своите партньори. Всички икономически прогнози и тенденции в развитието на Индия съвпадат с нашето желание за партниране в областта на информатиката и компютърните науки. Там където е необходим преди всичко човешки ресурс и образование.

ТРЕТО – Искахме ИМЕТО НА МВУИЕЛ да е на международен лидер със световно признание и с вечни послания, актуални за всички времена и епохи.

От позицията на хора, обиколили света и с много богат житейски опит – ние, учредителите и членовете на Настоятелството на МВУИЕЛ, единодушно решихме да изберем името на Махатма Ганди. Вече 150 години от рождението му (2 октомври 1869 г.) неговото име се боготвори от милиони различни хора в Индия и по света. Много от другите световните лидери са свързани с войни, завоевания, човешки жертви или отречени от живота философии.

Нашите проучвания и обсъждания не намериха подобен достоен човек на нашата планета с толкова активен и примерен живот като Махатма Ганди. За Махатма Ганди, Алберт Айнщайн е казал: “На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек от плът и кръв , е ходил по земята”.

С течение на времето тези думи доказват истинността си.

Махатма Ганди изпъква и се доказва като най-голямата политическа фигура на двадесети век! Може би НАЙ-ГОЛЯМИЯ ЛИДЕР ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, като виждаме тоталната липса на лидери с добродетели през 21 век.

Още повече, че той не е кратко явление. Автор е на огромен обем писмени трудове (над 50 000 стр.) и е водач на масово движение за дълъг период от време (без да има аналогии назад във времето). Неговата мисъл и дейност през целия му живот обхващат огромен и сложен спектър от дейности в света, включително от бъдещето.

Той изпревари съвременната битка с консуматорството, клептокрацията и опазването на околната среда, като постави ударение и даде пример със семплия си живот и въздържание. Ганди е лидер без аналогии, като личен пример през целия си живот.

Изключително впечатляващо и с което ще бъде запомнен за стотици години е, че той прилага метод за МАСОВА СЪПРОТИВА БЕЗ НАСИЛИЕ, наречен – САТЯГРАХА.

В сегашния свят това изглежда непостижимо.

Основателите на МВУИЕЛ, обаче се надяваме, че нашите студенти, колежани и гимназисти, които овладяват Информатиката и компютърните науки, ще бъдат толкова свободни в мисълта си и ще проявят своята решимост за масова съпротива без насилие в Мрежата, ако е необходимо и когато му дойде времето.

Ние знаем, че преди Ганди на индивидуално или теоретично нива са писали или практикували без насилие и други – Христос, Сократ, Толстой и т.н.

Ганди е първата личност в света, която го прилага масово, увличайки стотици милиони хора и до днес в съвременна Индия.

Днес Мрежата дава възможност за МАСОВА СЪПРОТИВА без насилие. Това е историята на продължителната позиционна съпротива и противостоене на хегемонията, които окончателно разрушиха британското владичество над Индия.

Сатяграха е нещо много по различно от пасивната съпротива , тя е активна и принуждаващо действие – съзнателно нарушаване на несправедливи закони по мирен начин и изстрадване на последствията от това действие.

Неслучайно Махатма Ганди пише за парадокса, че желязната воля не произтича от нарастването на собственото его, а от неговото разрушаване и осъзната работа за другите.

Методите на Ганди имат отражение в Движението за граждански права на Мартин Лутър Кинг в САЩ, движението на Нелсън Мандела в Африка и в борбата на Солидарност в Полша през 80-те години.

Едновременно неговото ненасилие в живота му се осъзнава като ненасилие на силния човек. Така неговия живот оказа огромно влияние на учредителите на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, защото ние живяхме в бурните времена на Прехода и разбрахме чрез Ганди, че също ненасилието е безмислено, ако се прилага само от едно безпомощно същество. Нужни са
съмишленици и масови действия.

Много от неговите послания се възприеха в нашата корпоративна култура и в пряката ни дейност:

  • Бъди промяната, която желаеш да видиш в света !
  •  Живей така сякаш ще умреш утре !
  • Учи непрекъснато, все едно ще живееш вечно !
  • Ненасилието изисква двойна вяра – вяра в Бог и също вяра в човека !

Учредителите на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ сме убедени, че образованието по Информатика и Компютърни Науки ще даде на младите хора нужните знания и умения, за да изградят своята независимост, изява и свързаност в Мрежата, за постигане на един по-добър свят !

Вероятно това ще е важен момент да се осъществи МАСОВА и НЕНАСИЛСТВАНА СЪПРОТИВА срещу клептокрацията, престъпността, тероризма, неравенството, грижата за околната среда и много други общи теми, постижими в Мрежата от много хора и САТЯГРАХА.

ИМЕТО на новия проект НОСИ И ОПРЕДЕЛЯ И ВИЗИЯТА на нашето общество “Съединение” и на „Тех парк Оптела“ АД – учредители на Международното Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ в гр.Пловдив !

ЗА НАШАТА НЕНАСИЛСТВЕНА БОРБА ЗА ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ И ЖЕЛАН ОТ МНОГО БЪЛГАРИ !

В ИМЕТО на МВУИЕЛ „Махатма Ганди” са закодирани мисията на Висшето училище и идеалите на учредителите за НАУКА, БИЗНЕС И ЧОВЕКОЛЮБИЕ.

23.08.2019г.                                                                                                                                                                                                                             Д-р ик. инж. Петър Нейчев