За Пловдив Тех Парк

Добре дошли в Пловдив Тех Парк!

„Пловдив Тех Парк“ АД е първият предприемачески технологичен парк в България, създаден със 100% частен капитал. Международната организация на научните паркове /IASP/ определя Технологичния парк като организация, чиято основна цел е да увеличи богатството на своята общност, като популяризира културата на иноконкурентоспособността на свързаните предприятия.

Plovdiv Tech outside

„Пловдив Тех Парк“ АД има важно значение за развитието на националната и регионалната предприемачески екосистеми, като реализира следните приоритети:

1. Създаване на нови информационни ресурси /платформи, конгломерати, портали и др./ за гравитационен потенциал, формиране и развитие на екосистемата с основна цел – ефективно разпределение и използване на предприемаческите ресурси.
2. Стимулиране на технологичния прогрес и иновациите чрез ускоряване на технологичния трансфер.
3. Намаляване на предприемаческия риск на стартиращи предприятия и зараждащи се предприемачи чрез преференциално отдаване на ресурси на инкубатора /стартъпи, споделени работни места и др./ по програма „Меко кацане“.
4. Финансова подкрепа на скалируемите технологични стартъпи и други бързо развиващи се фирми чрез акселератора на Парка.
5. Предоставяне на комплекс от услуги /менторство, консултации, юридически услуги и др./ за учредяване и регистриране на нови фирми и развитие на съществуващите фирми в Парка.
6. Установяване и развитие на връзки с фирми и други агенти извън региона в подкрепа на регионалната предприемаческа екосистема.
7. Развитие на академичното предприемачество в сътрудничество с университети и други образователни и научни организации от регионалната екосистема.
8. Подкрепа на трансфера на технологии от университетите и научно-изследователските организации към фирмите от Парка и екосистемата.
9. Провеждане на организирана обучителна дейност в областта на технологичния трансфер, бизнес предприемачеството, финансирането на технологични предприятия и др.
10. Управление на мрежата чрез ИТ платформа и развитие на нейната функционалност.

Блокчейн лаборатория

блокчейн лаборатория

Машинна зала Сървъри

машинна зала сървъри

Технологичният парк предлага комплекс от Програми за стимулиране на развитието на предприемачите, като:

1. Програма „Меко кацане“: символични наеми, преференциални услуги, споделени работни места и други за стартъпи, фрийлансъри и др.
2. Програма „Успешен старт“: консултации за подбор на иновативна идея, регистрация на фирма, защита на интелектуална собственост, подготовка на оферта, планиране на иновации, сертификация, пазарен анализ и пазарен потенциал и др.
3. Програма „Технологичен трансфер“: търсене на конкретна технология по поръчка, осигуряване на контакт с доставчика или получателя, договаряне на доставката на технологията, помощ при внедряване на технологията, технологичен одит, мониторинг на внедряване на технологията, кооперативно посредничество в чужбина, пазарни изпитвания на прототипа и др.
4. Програма „Развитие“: преференциално обучение в регионални университети, колежи, професионални гимназии, фирмени учебни центрове и др. на партньори от екосистемата, подкрепа за дистанционно обучение в български или чуждестранни висши училища и др.
5. Програма „Здраве“: професионални услуги на партньорите от Парка в регионални Спортни комплекси, Фитнес центрове, Центрове за здраве и дълголетие, преференциални доставки на здравословни хранителни добавки от електронни магазини и други доставчици в региона и др.

Пловдив Тех Парк през нощта
Пловдив Тех Парк отвън
Пловдив Тех Парк парково пространство

Образователен комплекс:

Образователният комплекс към Пловдив Тех Парк АД – ИТ Уни “Махатма Ганди” има за цел да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса. Комплексът включва:

  1. „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ ЕООД (www.collegeomega.com)
  2. Гимназия по информатика “Академик Благовест Сендов”  (http://gikn.bg)
  3. Учебен център ИТ университет (www.iiht.bg)
  4. Софтуерна компания „ИТ Академия” АД (www.itakademia.bg)
  5. Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” (http://iiit.bg/)
  6. Международно висше училище по информатика и електронно лидерство (http://mvuiel.bg/)
  7. Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите