Услуги

Пълен списък с услуги, предлагани от Пловдив Тех Парк АД

Пловдив Тех Парк предлага услуги в различни сфери: образование, консултации, организиране на събития, изследователска дейност, лавтосервизни и логистични услуги.

е-лидер

Клуб на електронния лидер

Клубът на електронния лидер се занимава основно с научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в сферата на информатиката и и компютърните науки;

конуслтации

Консултантски услуги

Консултации, съдействие и изготвяне на цялостна документация при преобразуване на публични и непублични дружества. Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции на капиталовите пазари – български и чуждестранни.

образование

Високотехнологично образование

На територията на Пловдив Тех Парк функционират:  Гимназия по информатика и компютърни науки, Колеж по иновативни технологии, Институт по информатика и иновативни технологии, ИТ Академия и други образователни институции

събитие

Организиране на събития

На ет. 1 на Пловдив Тех Парк е разположен Ивент център “Махатма Ганди”. Залата е голяма 144 кв. метра, светла и уютна, с възможност за провеждане на обучения, презентации, лекции, семинари, конференции и други.

помещения

Място за вашия бизнес

Пловдив Тех Парк предлага площи под наем. Условията, площите, цените са по договаряне. Предлагат се площи в следните сгради: Корпус 5А – Обучение по ИТ – курсове и по програми на МОН; Корпуси 8А и 11 – Офисна и производствена площ.

лаборатории

Лаборатнорна изследователска дейност

 Лабораторният комплекс е един от основните елементи на Технологичния парк, позволяващ ефективното подпомагане на базираните в него фирми, а и извършване на услуги и на външни потребители.

пловдив тех парк

Споделени работни места

Пловдив Тех парк предлага споделени работни места – комфортна офис атмосфера в която, ще ви е приятно да работите.  Работните места могат да се наемат краткосрочно или дългосрочно.

дигитална детоксикация

Дигитална детоксикация

Уелнес центърът за дигитална детоксикация „Орфей” има за цел да създаде основа  за личен уелнес, взаимоотношения и индивидуално щастие. редлаганата от него Програма е създадена от екип на „Орфей клуб уелнес“ АД.

обучения и демонстрации

Обучения и демонстрации

Образователният и лабораторният комплекс, които функционират на територията на Пловдив Тех Парк, позволяват провеждането на обучения и демонстрации. Тук се провеждат курсове, фирмени обучения, конференции, и ред други иницианитви.

ИТ обучение

Професионално обучение по ИТ

На територията на Пловдив Тех Парк функционират образователни институции, целящи да предоставят първокачествено обучение по ИТ. Пловдив Тех Парк предоставя възможност за придобиване на дигитални компетенции и повищаване на професионални качества.

електронна търгодия

Електронна търговия

Амбициите на Пловдив Тех Парк в областта на електронната търговия са от повече от 10 години. С бързия растеж на електронната търговия през последните няколко десетилетия, тенденциите бавно се насочват към осигуряване на бързо динамично пазаруване на купувачите.