Стартъпи

Международна мрежа за инкубатори и акселератори EU-India Innovation Partnership Network

От средата на февруари 2019г. ИТ УНИ Махатма Ганди – Пловдив Тех Парк,  е член на международната мрежа  за инкубатори и акселератори EU-India Innovation Partnership Network. Членове в тази мрежа са 30 индийски  и 35 европейски инкубатори и акселератори.

 Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия е стартирала пилотна инициатива, с цел насърчаване на иновационното сътрудничество между Индия и Европа. Иновациите набират скорост в Индия. По-специално, индийската стартираща общност се очертава като най-бързо развиващата се база от стартиращи фирми в световен мащаб. Днес Индия има една от петте най-големи стартиращи общности в света.

Европа и Индия партньорство стартъпи В този контекст на срещата на високо равнище между ЕС и Индия, проведена в Ню Делхи през октомври 2017 г., е постигнато съгласие, че както ЕС, така и Индия следва да работят за засилено сътрудничество в областта на иновациите и развитието на технологиите, насочени към действия за засилване на сътрудничеството между европейските и индийските индустрии и стартиращите екосистеми.

Затова през следващите две години Европейската комисия ще осъществи мрежови дейности за стартиращи инкубатори и акселератори между Европа и Индия, с цел:

Бизнес акселератор “Гаражи в гаража”

Инкубаторите / акселераторите да бъдат от екипа с партньори, фокусирани върху сходни тематични области в другия регион, като улеснят взаимните програми за обучение и обмен. По този начин ще бъде създадена дългосрочна мрежа, свързваща ключовите европейски и индийски стартиращи екосистеми. Ние бяхме част от второто работно събитие, проведено през май 2019г. в Талин, и от третото работно събитие, което се проведе през ноември 2019г., в Индия ( https://startupeuropeindia.net/eiip/).

 Във връзка с активната международна дейност на Пловдив тех парк АД, се създаде технологичен салон за демонстрация и внедряване – Global Tech Experience Center (GTEC), съвместно с Global Business Inroads – India. Започва се работа по ключови проекти. Осигурява се дългосрочно представителство, координация и управление на проекти за български компании в Индия. Насърчава се бизнес и изследователско сътрудничество между България и Индия.