Предимства на локацията

 Локацията на Пловдив Тех Парк осигурява добра инфраструктура за навлизане на чуждестранни компании на българския пазар като предоставя база за разширяване на техния бизнес. Намира се само на 20 минути от центъра на града и от международно летище. В близост е до магистралата, на 6км от жп гара, в сърцето на най-големия индустриален район Тракия в Пловдив.

 Пловдив е идеален град за стартиране на бизнес в България. Градът е привлечен от уникална култура на наставничество, с висока плътност на предприемачи и инвеститори. Добрата инфраструктура тук прави работата много по-лесна. По този начин привлича много чуждестранни компании да създадат българските си централи тук.

Пловдив Тех Парк АД се намира на адрес:

Ул. Вълко Шопов 14, 4023 гр. Пловдив, ЖК Тракия, България

Пловдив Тех Парк АД предлага:

Високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор.

Пловдив Тех Парк АД предоставя възможности на глобални предприемачи и компании за двустранно сътрудничество, обмен на идеи и технологии в обществена полза.

Локацията на Пловдив Тех Парк АД е много подходяща за чуждестранните компании да стартират  своя бизнес в България:

➢ Изграждането на иновативен цифров център с национално и международно значение на територията на Пловдив и превръщането на града в един от основните центрове за развитие на информационни технологии в България и Европа.

➢ Насърчаване на съвместни усилия за активно участие в дигиталната трансформация през Европа и ускоряване на напредъка на нови технологии като изкуствените интелигентност, роботика, блоково програмиране на вериги.

➢ Създаване на устойчива технологична връзка между Пловдив и Бангалор за трансфер на технологии и съвместни предприятия от България и Индия.

➢ Обучение и обучение по ИТ чрез активни и проектни образователни институции в Пловдив

➢ Разработване на платформи за блокчейн технологии и проекти за киберсигурност.

➢ Въвеждане на ИТ проекти за регионално и международно сътрудничество.

➢ Подпомагане на иновативни дейности чрез съвместни използване на съоръжения, споделена инфраструктура и ноу-хау.

➢ Стимулиране на отношенията между публичния и частния сектор в областта на информационните технологии

➢ Организиране на интервюта, кръгли маси, конференции, семинари, уебинар по юридически и правни въпроси, свързани с информационните технологии и компютърните науки.

➢ Развитие на научноизследователска и развойна дейност с широк обхват от приложение и акцент в областта на информатиката и компютърните науки.

➢ Създаване на специализирани (реални и виртуални) библиотеки на книги, списания и компания материали в областта на информатиката и компютърните науки.

➢ Организиране и разработване на нови дейности с високо значение, свързани с информатика и електронно общество, лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможности за финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.

➢ Реализиране на проекти, свързани с насърчаването и изпълнението на информационни технологии в малки и средни предприятия.

➢ Застраховане на различни услуги и технологични решения в областта на новите технологии, дигитален маркетинг и управление, формиране на дигитална компетентност и умения.

➢ Издаване и разпространение на периодични и непериодични публикации и онлайн медии.

➢ консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми, провеждане на анализи, организация и провеждане на обучения, конференции и други събития и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

➢ Подкрепа за дейността на високотехнологични стартиращи компании.

Пловдив Тех Парк АД подкрепя чуждестранните компании чрез:

✓Осигуряване на добре оборудвани готови за ползване офис площи в Пловдив, България

✓ Създаване на дъщерни дружества на компании

✓ Регистрация, лицензиране и законови формалности за създаване на нова компания

✓ Свързване с ключови клиенти и с правителствените ведомства за насърчаване на бизнеса

✓ Подкрепа при осигуряване / наемане на персонал и търговски екип

✓ Помощ за участие в търговски панаири / изложения

Винаги е трудна задача да създадеш бизнес в чужда държава. Основната нужда за начало на вашия бизнес е да имате първоначално офис пространство с добра инфраструктура.  Локацията на Пловдив Тех Парк АД предоставя добра инфраструктура за влизане на чуждестранни компании на българският пазар. Предоставя база за разширяване на техния бизнес. Намира се само на няколко мили от центъра на града, близо до магистралата, близо до международно летище, в сърцето на най-голямата индустриална зона Тракия в Пловдив. Местоположението е много добро за транспортните средства. Локацията е подходяща за правене на бизнес в България. България е в югоизточната част на Европа. Динамичният характер на страната се отваря до огромна възможност за бизнес. Пазарът е отворена врата към Европа.

Защо Пловдив, България?

Пловдив е идеален град за стартиране на бизнес в България. Градът е привлечен от уникална култура на менторство, с висока плътност на предприемачи и инвеститори. Добрата инфраструктура тук прави работата много по-лесна, като по този начин привлича много чужди компании да открият тук българската си централа. Тази година (2019) Пловдив е Европейска столица на културата.

Пловдив се превърна в атракция за чуждестранните инвеститори, тъй като има много добра инфраструктура и всички основни нужди за стартиране на бизнес в България. Намира се само на 80 мили от столицата София.

Все още не е известно, но всъщност Пловдив има една от най-ниските ставки на данъка върху дохода (10%) и има една от най-бързите интернет скорости в света. Пловдив също стана силен регионален център (привличащ топ предприемачи), тъй като те са имали достъп до ЕС инвестиционни фондове.

Локацията е близо до едно от най-големите летища в Турция.

Помещенията са оборудвани с кабинети за провеждане на обучение, Лаборатория по изкуствен интелект, Дигитална детоксикация.

Местоположението е много близо най-голямата индустриална зона (Тракия)

На 20 минути от летище Пловдив и центъра на града.

Възможност за влизане в Балканската мрежа:

Ще дадем приоритет на създаването на нови сътрудничества и връзки между страни,  активни в различни екосистеми в целия регион.

Мост на сътрудничеството между Западните Балкани, Централна и Източна Европа и

Индия за повишаване на обмена на ноу-хау и най-добри практики.

Регионът на Балканите е в потенциален растеж.

До Пловдив Тех Парк се стига с автобуси: 10, 99, 93,4