Петиция за подкрепа на Проекта за откриване на МВУИЕЛ “Махатма Ганди”

КЪМ САЙТА НА ПРОЕКТ МВУИЕЛ ``МАХАТМА ГАНДИ``

Петиция

за подкрепа на Проекта за откриване на 

МВУИЕЛ „Махатма Ганди“

от Пловдивската общественост, бизнес и граждани

2019

 Уважаеми Госпожи и Господа от НАОА,

  Мотивите на учредителите от „Тех парк Оптела“ АД за откриване на Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) са свързани най-общо, както с научната подкрепа за българския бизнес, така и с неговото интернационализиране, преди всичко с един от световните ИТ лидери – Индия и генериране на приходи от индийски студенти в България.

 • Със създаването на Висше училище в „Технологичен парк Оптела“ АД (www.optela.com) е заложено неговото развитие като Научно-технологичен парк с обособения Институт по информатика и иновативни технологии (ИИИТ) и лабораторен комплекс с 8 лаборатории.
 • Развитие на специализацията на науката и образованието в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, като се допълват създадените учебни звена, които вече са факт към 30.06.2019 г.:
 • Учебен център „ИИХТ-България“ ЕООД (www.iiht.bg) с франчайз от Бангалор, Индия.
 • Развитие на Професионален колеж „Омега“ (www.collegeomega.com) с нови учебни програми по информатика – регистрирани в МОН от 2018 г.
 • Създаване на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН) –  регистрация в МОН от 2019 г.
 • Дигитални курсове от „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg), чрез дистанционен способ на обучение.
 • Очакват се големи приходи от образователни услуги за България и българските висши учебни заведения (ВУЗ), чрез осигуряване на индийски rи други студенти, колежани и гимназисти съгласно подписани договори с Mewar University – Ню Делхи,  Силикон Сити Колидж – Бангалор, Бириндер Неги – Ню Делхи, Асиф Икбал – Бангалор и др. Включително по инициатива на Учредителите вече в 15 индийски градове има почетни консули (като напр. Лийна Пише Томас – Бангалор) за улеснение на визовия режим, както и за осъществяване на технологичен мост между Индия и България и за студенти по информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – по подобие на медицинските Висши училища в България.
 • Осигурено е подобряване на  качеството и равнището на образованието по Информатика и компютърни науки и интернационализиране на образованието, чрез привличане на висококвалифицирани индийски преподаватели (на английски език) с дублиращ български преподавател и преводач.
 • Важен мотив  е развитието и финансирането на бизнеса на учредителите „Тех парк Оптела“ АД, „Орфей клуб уелнес“ АД, „Етик Финанс“ АД, „ИТ Академия“ АД, чрез Акселератора „Гаражи в Гаража“ и интернационализиране на стартъпите, чрез Преминаване на многоезична Платформена Икономика. Първият стартъп „Финетика“ ЕООД на „Етик Финанс“ АД вече е подал в БНБ документи за финтех лиценз и е в готовност с Платформа, основана на блокчейн технология.

Завършени са  и Платформите:

 • TripXV (www.tripxv.com) – ново поколение социална туристическа платформа. Ориентирана е към активните и приключенски настроени пътешественици и почитателите на групово пътуване и най-вече към младежите.  
 • ClubXChain (www.clubxchain.com) – блокчейн Платформа пътешествие и уелнес, ориентирана към „средната класа“ от Индия и Китай, които с  един полет ще се запознаят с историческите и природни богатства на Европа в рамките на 10-тина дни.
 • Smart Student – Платформа на „Тех парк Оптела“ за образование.

  Предстои тестов период и участие в стартъп финансирания.

 • Важен мотив за осигуряване на конкурентоспособност на българската икономика и в частност на Пловдивски  регион, е необходимостта от специалисти в областта на дигиталните иновации и технологии, които са ключов двигател за растеж, в основата на който са идеите и дейността на висококвалифицирани ИТ специалисти и бизнес лидери. 

  До 2020 г. в Европа се очаква недостиг от около 800 000 професионалисти в областта на цифровите технологии и около 600 000 е-лидери.

  През май 2014 г. Европейската комисия въвежда Стратегия за Цифров единен пазар (ЦЕП), който може да носи на европейската икономика по над 415 милиарда евро годишно, а ключов компонент в него е е-лидерството. В тази връзка страните от европейската общност са призовани да усъвършенстват е-лидерските умения, които да станат част от образователните програми и обучението на е-лидери и висши държавни служители. Установено е и съгласие за общоевропейски усилия в подготовката и подобряването на е-лидерските умения за всички сектори и предприятия.

  Според Доклада на Европейската комисия за България относно Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018 г., специалистите по информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България съставляват 2,7 % от общия брой заети лица (1 пункт по-малко от средното ниво за ЕС, което е 3,7%).

  В тази връзка на 16.12.2015 год. МС на Република България (Протокол 51.48/16.12.2015г.) е приел Концепция за насърчаване създаването на софтуерни специалисти. Представените в Концепцията анализи за потребността от софтуерни специалисти дават основание за оценка на необходимостта от обучение на специалисти в областта на  компютърните науки.

  Настоящият Проект за създаване на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е синергия от: 

 • Професионален опит и развитие на дейността на учредителя в области: разработване и внедряване на иновационни технологии и продукти, образование и  научно-изследователска дейност;
 • Международно сътрудничество с индийски учени и преподаватели  и членуването на ИТ Хъб „Махатма Ганди“ (като част от Тех Парк Оптела) в  Международната мрежа Europe-India Innovation Partnership, заедно с още 60 инкубатора и акселератора от Европа и Индия за  иновации и финансиране на стартъпи;
 • Стремеж за преодоляване на част от несъответствията между търсенето и предлагането на образователни услуги и пазара на високо квалифициран труд в областта на ПН 4.6.  „Информатика и компютърни науки“ в България, Пловдивски регион и по света.

  В МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ ще се подготвят специалисти по Информатика и Електронно лидерство, необходими за дигитална трансформация на индустрията, бизнеса и обществото, или Професиите на бъдещето.

 • Идеята за учредявaне на Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ в гр. Пловдив е пряко свързана с дългогодишните отношения и сътрудничество на учредителите на проекта – „Тех парк Оптела“ АД с индийски образователни институции, като „Индийски институт по хардуерни технологии“ от гр. Бангалор, Индия; Mewar University от Газиабад, Делхи мегаполис; Силикон Сити Колидж от гр. Бангалор и други фирми и организации в сферата на технологиите и бизнеса, като Global Business Inroads (GBI) от Бангалор, Електроникс енд Компютър Софтуеър Експорт Промоушън Каунсъл от Ню Делхи, Международният Експоцентър от Нойда, Индия, Indian Economic Trade Organisation, Global Business Inroads, Karnataka Pradesh Congress Committee и мн. др.

  В Съвета на настоятелите и в управителните съвети на създадените сдружения и фондации участват много изтъкнати индийски учени и ръководители – Лийна Пише Томас -Президент на Global Business Inroads, Индия – консултантската фирма за управление на международния бизнес, технологии и иновации; Член на Управителния съвет на сдружение „ИТ Хъб Махатма Ганди“, гр. Пловдив. Г-жа Лийна Томас е в тесни отношения с Европейската комисия и е основен двигател на проекта на ЕК за изграждането на „Иновационната платформа EU-India” и „EU-India Innovation Network”, Нийрадж Кумар  – Бизнесмен, Зам. Председател на Фондация „Българо-Индийски Технологичен Форум „Махатма Ганди“; г-н Асиф Икбал Президент на IETO Indian Economic Trade Organization, Бангалор, Индия. Изпълнителен директор на Asian Arab Chamber of Commerce. Г-н  Икбал е Председател на Научно-експертния съвет на сдружение „ИТ Хъб Махатма Ганди“, със седалище в Тех парк Оптела, Пловдив и др. 

 • В преработения проект са посочени 9 факта, подчертаващи иновативния характер на предлаганото обучение, които осигуряват качеството на образователния процес в МВУИЕЛ:
 • За първи път Технологичен парк – „Тех парк Оптела“ АД (наследник на индустриално производство на лазери и цифрови металорежещи машини, публично дружество с 5100 акционера) създава висше училище, с цялата си инфраструктура, включваща изследователски институт,  инкубатор с бизнес акселератор, ИТ Хъб, експериментариум, лабораторен комплекс, център за електронна търговия, блокчейн център и др. ИТ Хъбът „Махатма Ганди“ е член на международната мрежа Europe – India Innovation Partnership , заедно с още 60 други инкубатора и акселератора от Европа и Индия.
 • За първи път в страната се предлага нова магистратура по изключително перспективна специалност: „Електронно лидерство“ –  общият брой на търсените е-лидери в Европа е изчислен на 680 000 души. В комбинация с магистърската специалност „Изкуствен интелект“ (ИИ), която ще се интегрира с роботика, Интернет на нещата (ИоТ) и т.н., те оформят иновативния облик на предлаганите специалности.
 • За първи път се предлага към ВУ да се създаде „Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите“ (АЕЛУП) на основата на учебния център „Индийски институт за хардуерни технологии – България“ ЕООД със закупен франчайз за ИТ курсове от Бангалор Индия.
 • За първи път е изграден технологичен мост между „Тех Парк Оптела“ АД, Пловдив и Бангалор, Индия чрез ИТ хъб „Махатма Ганди“ (www.it-hub.tech) с участието на организации от Бангалор в създадения  инкубатор с бизнес акселератор „Гаражи в Гаража“.
 • Подчертано иновативен характер има предвиденото в проекта създаване на Фонд за стартъп финансиране на студенти от МВУИЕЛ, съвместно с лицензираната небанкова финансова институция „Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg). 
 • Новост във висшето образование е създаденият Клуб за дигитална детоксикация и медикализация „Орфей“, съвместно с „Орфей клуб уелнес“ АД (www.orpheusclub.com) с възможност за релакс и преодоляване на „екранната зависимост“, съвременна и модерна медикализация чрез Биозона (www.biozona-bg.com).
 • Новост за страната е предлаганият в проекта смесен българо-индийски екип от преподаватели, които ще подготвят студентите по английски език и други ИТ специалности, използвайки опита на индийския франчайз.
 • Иновативен е  предлаганият бизнесмодел за финансиране на дейността на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – от таксата за обучение, от учредителя – „Тех парк Оптела“ АД и от Фондация  „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ (www.bit-forum.org).
 • Иновативен е и характерът на предвидените в Интегрираната Дигитализация (ИНДИ) Платформи:  „Стъди“ – за общуване на студенти, преподаватели и родители; „Нори“ – за идентификация, защита и отдалечена комуникация с организационната и административната структура на МВУИЕЛ; Smart Student – за обмен на научна и учебна информация (курсове, лекции, тестове, проекти и др. материали) между студенти и преподаватели  и „Е-бизнес“ – за реализацията на студентите чрез бизнесмодели – В2В, С2В и т.н.

 

 • Израз на сериозната мотивация на учредителите са и направените до момента инвестиции в размер на над 2 188 хил.лв. за подобряване и разширяване на материално-техническата база на Висшето училище.

За трети път се  внася  Проект за откриване на частно висше училище – Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) –  гр. Пловдив.

  Първия път, Проектът е върнат поради спорни тълкувания за допустимостта на правната форма на учредителя на МВУИЕЛ – Консорциум, регистриран по ЗЗД (след проведена консултация с НАОА, където е препоръчано създаване на Консорциум). 

  Втория път върнаха Проекта с отрицателна оценка и след  прекалено удължен срок за разглеждане и оценяване на Проекта (около година). 

  Разглеждането на документите в НАОА беше повлияно от  незаконни и противоконституционни изказвания на Министъра и Ректори на ВУЗ-ве за забрана на нови висши училища.

  Не знаем да има закон за такива действия в България, освен нерегламентирани изказвания на чиновници в и извън България, насочени към намаляване на българската конкурентоспособност за обучение на чужди студенти. В това отношение Проектът е ориентиран и към привличане не само на индийски студенти, но и на студенти от региона. Както и към изключителната конкурентна възможност за българо-индийско развитие на най-перспективната област Изкуствения Интелект с прогнози за многомилиардни бизнесинтереси.

  Обществено приемливите цели на Проекта са много ясни и подкрепени от факта, че целият свят и всички правителства в ЕС говорят с първи приоритет за „информатика“ и дигитализация. Това напълно съвпада с  желанието на Учредителите да открият високоспециализирано и иновативно висше училище по информатика и електронно лидерство, само в едно професионално направление 4.6 – Информатика и компютърни науки. 

  Направено е  изключително изследване в Европа и по света за понятието Е-Leadership, преведено от ЕК като „електронно лидерство“.  В Проекта са разработени учебни планове и програми за магистратура по  „Е-лидерство“ и са приложени документи на ЕС (на BG и EN), отнасящи се за понятието Е-Leadership.

  В Проекта за откриване на ВУ са посочени и 9 факта подчертаващи иновативния характер на предлаганото обучение,  които осигуряват качеството на образователния процес в МВУИЕЛ. 

  Важна е и Стратегията за развитие на НИД на МВУИЕЛ, в която е предвидено международно сътрудничество с  Индия за съвместни научни разработки в областта на Изкуствения интелект (AI) и другите направления на НИД, чрез създаване на 8 лаборатории, както и финансирането на тези проекти. Подписан е Меморандум за сътрудничество в областта на AI с  Deep Sight Labs – индийска лаборатория за ИИ.

  Представеният Проект за Висше училище отговаря на изискванията  на чл.15, ал.1, т.1 от ЗВО.

Мотивите за създаването на исканото частно висше училище съответстват на основната цел на висшето училище, като пряко са свързани с обществено приемливите цели по смисъла на посочената законова разпоредба.

  Проектът има конкретен характер и е съобразен със спецификата на обучение по ПН 4.6. (Информатика и компютърни науки), като в предвижданата структура на МВУИЕЛ са включени следните основни звена: Факултет; Департамент и Институт.

Тези звена отговарят за планирането и осъществяването на обучението на студенти и научни изследвания в обособените области на Информатиката и информационните технологии.

  Международният характер на Висшето училище е потвърден от подписаните Меморандуми за сътрудничество с индийски бизнес организации,  научни и образователни институции, както и с кореспонденция с Посолството в Делхи, Индия за проведени разговори за сътрудничество с български университети за изпращане на индийски студенти в България и за създаването на Технологичен мост Бангалор-Пловдив.

  С тази Петиция подкрепяме Проекта за откриване на Международно висше училище по информатика и е-лидерство „Махатма Ганди“ в гр. Пловдив и умоляваме за спазване на законовите срокове и експедитивност при вземане и обявяване на вашето решение.

Подкрепящи:

Петицията е подкрепена от представители на 458 организации и фирми от Пловдивски регион, в това число национално представените работодателски организации – „Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ), Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР БЦ МСП), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), „Вискомп“ ЕООД, „Програмиста“ АД, „Диджитал трансформейшън сървисис“ АД, БАСКОМ, БАККОМ, „Е-бизнес клъстер“, „ЕКД Аутомол“, „Етик Финанс“ АД, „ИТ Академия“ АД, „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Международен панаир Пловдив“ АД, МИЛИТ „Сатура“ АД, „ТО на НТС с ДНТ-Пловдив, „Орфей Клуб Уелнес“ АД,  „Тех Парк Оптела“ АД и др., както и 217 физически лица – проф. д.ик.н Асен Конарев, проф. дтн Чавдар Дамянов, д-р ик.инж. Петър Нейчев, доц. Георги Лафчиев, Петър Троплев, Петя Иларионова, Васка Стоянова, Венелин Йорданов, Десислава Чергарова и др.

Юли,  2019 г.