Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.optela.com

 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

При използването на уеб сайта www.optela.com се съгласявате със следните общи условия:

1.1. Информация за “Пловдив Тех Парк АД”

Наименование: „Пловдив Тех Парк“ АД

ЕИК/БУЛСТАТ: 825397012

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, ж.к. Тракия, ул. „Вълко Шопов“ 14

E-mail: office.optela@gmail.com

Телефон: 0882 933 540, 0882 933 561

Уеб сайт: www.optela.com

1.2. Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.optela.com (Страницата) .

С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.3. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:

  • Новини и актуална информация свързана с дейностите на Пловдив Тех Парк
  • Информация за услугите, които Пловдив Тех Парк предлага

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.

2.3 Пловдив Тех Парк АД не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпни/използвани Страницата.

2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.

2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на потребителите системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

2.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

 

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.1 Пловдив Тех Парк АД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Пловдив Тех Парк АД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Пловдив Тех Парк АД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 Пловдив Тех Парк АД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата. 

4.3 Пловдив Тех Парк АД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 Пловдив Тех Парк АД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

5. Политика за поверителност

Можете да се запознаете с политиката за поверителност на Пловдив Тех Парк ТУК.