Пловдив Тех Парк отново поиска незабавни действия от МОН за откриването на висше училище по информатика

Трета година Пловдив Тех Парк не получава лиценз от МОН за разкриване на ново висше училище в Пловдив. Мотивът е, че не е приета националната карта за висше образование, което налага мораториум за разкриване на нови учебни заведения в България. Проектът е за Международно висше училище по информатика и компютърни науки, което носи името на световния лидер Махатма Ганди.

Ръководството на Пловдив Тех Парк няма да се умори да преследва своята програма за тотално обновление на държавната система по отношение на висшето образование в България и да открива нови високотехнологични звена в Образователния и научно-технически комплекс. Темата е особено актулна и прави препратка към липсата на модернизация на всички нива в държавното образование. Тази липса е особено осезаема на фона на иновационния бум в Европа и Азия.

Образователният комплекс на Пловдив Тех Парк показва как точно трябва да се работи в тази насока като непрекъснато инициира откриването на нови учебни иновативни форми в крак със световните технологични новости – Институт по информатика и иновативни технологии, Гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“, Европейски колеж по иновативни технологии, и ИТ Академия за провеждане на онлайн обучение по информационни технологии и изкуствен интелект.

Председателят на съвета на директорите на Пловдив Тех Парк проф. Асен Конарев обясни, че от Комисията за защита на конкуренцията са се произнесли, че няма проблем с професионалното направление на новото висше училище.

БТА  Те ще се насочат към прием на студенти в направление 4.6 информатика и компютърни науки със студенти от страната и чужбина. Конарев подчерта, че е много важно у нас да позволим на образованието да се реформира и еволюира.

Учредители на училището са над 25 000 физически и юридически лица. В Пловдив Тех парк функционира Образователен и научно-технически комплекс, в който са включени и работят Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“, Европейски колеж по иновативни технологии, Институт за чуждестранни студенти и ИТ Академия за провеждане на онлайн обучение по информационни технологии и изкуствен интелект.

В проект „Махатма Ганди“ са инвестирани над 10 млн. лева, вложени в обновен сграден фонд и урегулиран поземлен имот в размер на над 15 дка на атрактивно и комуникативно място в града. Ректор е проф. Чавдар Дамянов, който каза, че имат пълна структура на управление.

Изпълнителният директор на Пловдив Тех Парк Венелин Йорданов обясни, че след последната среща с екипа на МОН се очаква националната карта за висшето образование да се приеме до края на май. По процедура новото училище първо трябва да получи оценка от Министерския съвет, а след това и лиценз от Народното събрание.

Проектът за висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ в Пловдив Тех Парк неоснователно се задържа и не му се дава зелена светлина. Докога така? – питат от тех парка в Пловдив и хилядите заинтересовани от бъдещето на образователната система в България.

Гледайте пресконференцията в сайта на БТА.

Източници:
БНР
FinTV