“УЧИЛИЩЕ ЗА СОЛАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ” се проведе в Пловдив Тех Парк

В “Пловдив Тех Парк” АД, се даде началото на поредния курс и обучение от “ИНТЕР СОЛАР ГРУП” ЕООД , който е инициатор на “УЧИЛИЩЕ ЗА СОЛАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ”. Изпълнителният Директор на Дружеството г-н Венелин Йорданов, отправи пожелания за успех към всички участници в курса и към ръководството на “ИНТЕР СОЛАР ГРУП” ЕООД, преди започването на практическите заниятия в “Пловдив Тех Парк” АД.
“Училище за Соларни Специалисти” е изцяло иновативен проект насочен в придобиването на професионални умения в областта на възобновяемите източници.