Стартиране на ICO проекти в Пловдив Тех Парк АД

На 8-ми декември в Пловдив Тех Парк АД беше отслужен Тържествен Молебен от отец Стоян Божурин, по повод стартирането на двата ICO проекта: Green Uni Network https://www.greenuninet.eu/ – ICO проект в образованието и Orfeus Network/ORF Token https://vipty.itstart.bg/ – ICO проект в туризма.
Събитието съвпадна и с международния ден на студента, който всяка година се отбелязва в Образователния комплекс на Пловдив Тех Парк АД с тържествена церемония и награждаване на изявени служители в сферата на образованието.


  Образователният проект Грийн Уни Мрежа е с огромен финансов потенциал в световен мащаб за повече от 10 трилиона долара. Прогнозите са за ежегодно нарастване на нуждите за онлайн образование и разходите на отделния човек, на държавите и на световните технологични гиганти за образование по Информатика и Компютърни Науки.

  Проектът е носител на важен “исторически и културен потенциал на европейската диплома“ – мечта и желание за всяко семейство по света. Важен елемент от тази мечта е особено доказаната безопасност за студента в Европейската общност. Проектът отразява безпорния научен образователен фаворит за дългосрочното бъдеще на научното направление “Информатика и Компютърни Науки“. Огромната скорост на реалните бързи промени в информационните технологии предизвиква нуждата от непрекъснато образование “учене през целия живот” .

  Проектът Грийн Уни Мрежа и неговия GREENY токен, е повлиян от НОВИЯ цивилизационен режим и реалната тенденция за сливане на човешкия живот с компютърното бъдеще. Дигиталните технологии в образованието се смятат за най-сигурната инвестиция в просперитета на човешкия живот, както за личността, така и за общностите.   Пандемията сериозно “повреди икономиките” на държавите, но се оказа ЗЛАТЕН ВЕК за Големите Технологии. Само Изкуствения Интелект /ИИ/ ще носи на световното стопанство по 13 трилиона долара всяка година до 2030-та.

  Образованието се нуждае от промяна, а Пандемията даде БЕЗОПАСНИЯ начин на тази промяна – дистанционното обучение. Очевидно промяната на образованието не се прави интелигентно, /всички са недоволни/, и без реформи, и предстоят поредици от кризи и необичайни прекъсвания.

  Грийн Уни Мрежата и GREENY токените имат потенциала да се превърнат в мощна комбинация и да осигурят безопасност и прозрачност във всички дейности, свързани с образователните услуги в областта на информационните технологии и компютърни науки, а от това и необятен пазар.

  GREENY токен е ютилити токен – горивото, което ще захранва всички услуги, предоставяни на платформите в Грийн Уни Мрежата. Когато купувате Greeny, вие отключвате всички възможностите на нашите платформите за образователни услуги, участващи в Грийн Уни Мрежата.

  Екипът на Грийн Уни Мрежа е създаван повече от 30 години от професори, доценти, доктори, ИТ-лидери и преподаватели в Гимназия, Колеж, Висше Училище за дистанционно обучение за студенти. Трябва да се отбележи , че екипът има огромен многогодишен опит в образованието от Русия, Китай, и връзката с Индия, и технологичния мост с Бангалор чрез франчайз от Индийски Институт по Хардуерни Технологии за 2300 ИТ курса. Важен е и огромния опит в борбата със “световното образователно статукво” и наложения застой в образованието през последните 20 години.

  Чрез проекта е осигурено общо предназначение на токена, както в директно приложение в образованието по “Информатика и компютърни науки” в Гимназия, Колеж и Висше Училище, така и в “Е-унимаг” за продукти, нужни на образованието и е- учебници, е- книги и “е-библиотека” за софтуер за Изкуствен Интелект и Блокчейн.

  Осигурена е ЕКОСИСТЕМА от осем взаимосвързани направления и Платформи, вече реализирани в първа версия, и с ясен планът за внедряване на Изкуствен Интелект и Блокчейн, успоредно със “смарт контракти” на Кардано.

  Действащ от две години е и благотворителен фонд – Българо-Индийски Технологичен Форум “Махатма Ганди” за подпомагане на студенти и докторанти от България и Индия. Към този фонд е кооперирана финансиращата Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите. Огромна е нуждата на световната икономика и общност /с ежегодно нарастване/ от образование по Информатика и Компютърни Науки, за да се догонват бързите технологични промени и нуждата от над 480 000 електронни лидери само в Европа.