Представяне на книгата на проф. Чавдар Дамянов

Днес, в Пловдив Тех Парк АД беше представена книгата на проф. Чавдар Дамянов, създадена от него, специално за Европейски колеж по иновативни технологии Пловдив.
Учебникът е конкретно ориентиран към специалностите “Компютърни мрежи” и “Автоматизирани и роботизирани системи” и е в съответствие с учебния план на тези специалности. Осъществяването на този проект беше възможно благодарение на Академично издателство на ИИИТ.