„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД С ОСТРА КРИТИКА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СТАТУКВО В БЪЛГАРИЯ

“Пловдив Тех Парк” АД с остра критика към образователното статукво в България

  Повече от три години „Пловдив тех парк“ АД се бори за своя Проект за откриване на Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ). Мотивите на учредителите за откриване на това ВУ са за интернационализация на българското образование и то в най-перспективното професионално направление „Информатика и компютърни науки“, с акценти върху приложението на Изкуствения интелект и Блокчейн технологиите в Платформената икономика и за подготовка на специалисти, необходими за дигиталната трансформация на индустрията, бизнеса и обществото, или за Професиите на бъдещето. След две проверки от Експертната комисия, на 03.02.2020г. НАОА дава положителна оценка на Проекта, но отново се чака – 25 февруари 2021 г., за да се приеме Националната карта на висшето образование в България.
„Управлението на висшето образование в България не отговаря на световните тенденции” – това е една от констатациите в гневното писмо, с което създателите на Проекта за МВУИЕЛ се обръщат към образователния министър за вземане на незабавни мерки за промяна в статуквото. Учредителите са категорични, че образователният процес в България не може и не трябва да продължава по пътя на индоктринацията и формалната педагогика. Образованието е национален, а не индивидуален проблем и като такъв трябва да води до икономически просперитет. В този смисъл катастрофалната липса на иновации и еволюции в българското образование, ръководено от статуквото и без пазарните механизми на конкуренцията между ВУ, както и огромния бизнес с чуждестранните студенти, е поредната тъжна класация на България.
България въведе изключително тежка държавна регулация на свободния пазар на образователни услуги и невероятна централизация на управлението на висшето образование у нас. Пример за това е създаването на Национална карта на висшето образование, която все още не е приета и „мораториумът“ върху откриване на нови ВУ все още продължава.
Учредителите на Проекта за МВУИЕЛ, които са над 30 000 физически и юридически лица, заедно със своите международни партньори от индийски научно-образователни организации и технологични фирми, подкрепят безапелационно Решението на Комисия за защита на конкуренцията от 17.09.2020, че приемането на Националната карта ограничава конкуренцията, която е най-мощния двигател за повишаване качеството на висшето образование в България.

  Екипът на проекта поставя 10 неудобни въпроса, които касаят не само забавеното откриване на МВУИЕЛ, но и съдбоносни, за българското образование, проблеми. Ето част от тях:
1. Кога Министерският съвет ще приеме Националната карта на висшето образование в Република България?
2. Докога в България нормативно ще се унищожава свободната инициатива, а регулациите ще са само в полза на статуквото?
3. Как ще се повишава качеството на висшето образование без конкуренция и натиск от нови участници на пазара на образователни услуги?
4. Защо България, която беше международно призната с качеството на образователната си система, трябва да се отказва от външния пазар?
5. Защо акредитацията на Висшите училища не се извършва от международен (европейски) орган, а от „независима“ агенция (НАОА), в която работят преподаватели от държавните университети?
6. Кога и кой най-после ще оцени усилията, разходите и рисковете на учредителите от „Пловдив тех парк“ за създаването на Международно висше училище?

  Учредителите искат да бъдат чути, искат справедливост и законност и настояват отговорните органи да изпълняват своите задължения в интерес на страната, защото принципите на демокрацията и разпоредбите на българската конституция налагат равнопоставеност на субектите в стопанска дейност, като се предотвратява злоупотребата с монополизма и държавата
създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага.
Пълният текст на Писмото може да прочетете на уебсайта на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ (все още в Проект) – www.mvuiel.bg.

Линк към писмото във формат PDF