Пловдив Тех Парк и Europe-India Innovation Partnership Network

 Приключи участието на Пловдив тех парк в програмата Europe-India Innovation Partnership Network. Участието на нашия Изпълнителен директор г-жа Васка Стоянова бе високо оценено от страна на организаторите и партньорите. Европейско-индийското партньорство за иновации стартира като пилотна инициатива през април 2018 г., с цел укрепване на иновационното измерение на европейско-индийското сътрудничество. Целта на инициативата бе да се насърчи обмена на идеи и взаимното разбирателство на иновационните екосистеми на всяка страна. Това улесни съвместното създаване и развитието на нови и иновативни продукти и услуги.

Инициативата на Europe-India Innovation Partnership Network  беше насочена главно към инкубатори и акселератори от Индия и 27-те държави-членки на ЕС, свързани с рамковата програма на ЕС за научноизследователска и развойна дейност „Хоризонт 2020“. От 2018г. до днес бяха организирани пет мрежови събития. Първото събитие се проведе в Бангалор, Индия през октомври 2018. Втората беше организирана в Талин, Естония през Май 2019 г. Трета среща се проведе в Делхи, Индия през ноември 2019 г. Четвъртата беше виртуална мрежа събитие, проведено през май 2020 г. Последното събитие също беше виртуално и се проведе през декември 2020 г.

Повече информация вижте в прикачения PDF файл:

INITIATIVE TO CONNECT INNOVATION AND START-UP ECOSYSTEMS BETWEEN EUROPE AND INDIA