Откриване на учебната година в Регионалния консултативен център към ВСУ “Черноризец Храбър”

На 27.09.2021 г. бе открита първата учебна година на Регионалния консултативен център към Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, намиращ се на територията на Пловдив Тех Парк АД.
Студентите от специалност “Информатика и компютърни науки” в дистанционна форма на обучение бяха посрещнати в една от учебните зали на новооткрития консултативен център. Обучението в специалността е с продължителност 6 семестъра (три учебни години) и успешно завършилите студенти ще придобият образователно-квалификационна степен Бакалавър. 

Приемът за Магистърски програми в регионалния консултативен център към ВСУ “Черноризец Храбър” в Пловдив Тех Парк все още е отворен. Кандидатите имат възможност да изберат между следните специалности в дистанционна форма на обучение: 

  • Мениджмънт и международен маркетинг
  • Софтуерно инженерство и мениджмънт
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн

За повече информация и кандидатстване в магистърските програми се свържете с нас:

Телефон: 0882933574

E-mail: stpetrova.edu@gmail.com

Лице за контакт: Стела Петрова