Международни проекти в Пловдив Тех Парк АД

Бяха обсъдени въпроси в областта на най-новите проекти на Пловдив Тех Парк и ИТ тенденции както и разработване на бъдещи ИТ инициативи и партньорства между двете страни.
Г-н Аксел Ангели наблегна на новостите в областта, а Пловдив Тех Парк представи двата ICO проекта: Green Uni Network https://www.greenuninet.eu/ – ICO проект в образованието и Orfeus Network/ORF Token https://vipty.itstart.bg/ – ICO проект в туризма.


Today the management of Plovdiv Tech Park held another international meeting with the famous German cyberneticist and IT strategist Mr. Axel Angeli.
Issues in the field of the latest projects of Plovdiv Tech Park and IT trends were discussed, as well as the development of future IT initiatives and partnerships between the two countries.
Mr. Axel Angeli emphasized the innovations in the field, and Plovdiv Tech Park presented the two ICO projects: Green Uni Network https://www.greenuninet.eu/ – ICO project in education and Orfeus Network / ORF Token https://vipty. itstart.bg/ – ICO project in tourism.