VueNow Infotech ще създаде Edge Data Centres в България

На 16 септември в Чандигарх, базираната в Пенджаб компания VueNow Infotech, занимаваща се със създаване на Edge Data Centres, заяви, че е подписала договор с Пловдив Тех Парк за укрепване на инфраструктурата на центровете за данни в България.

“Компанията ще разработи едно главно местоположение на хъб със 100-rack data centre в Пловдив и шест Edge Data Centres (EDC) в началната фаза, което ще помогне на България да има сигурност на данните“, каза директорът на компанията Sukhwinder Singh в свое изявление.

Сингх каза, че освен създаването на Data Centre и Edge Data Centre, компанията планира и да открие центрове за развитие на умения в цяла България, за да обучава младежите в ИТ умения и след това да ги усвоява в техническите отдели на компанията, като по този начин генерира заетост в България.
vuenow - data centres

Edge Data Centre е самостоятелно функциониращ център за данни, който съхранява локализирани ИТ внедрения за облачни услуги, с изчислителни, съхраняващи и аналитични ресурси за обработка на приложения и кеширане на данни.

Меморандумът за сътрудничество с Пловдив Тех Парк е подписан миналия месец в България, каза той.

Сингх разкри, че с навлизането в България компанията ще се фокусира върху други страни като Сърбия и Косово.