Събитие в Бангалор

Участниците:

Първото мрежово събитие в Бангалор /октомври 2018г./, се е фокусирало върху интегрирането на първата група от 20 инкубатора и акселератора от двата региона в мрежата. Успоредно с това мрежата беше разширена до над 50 участници чрез добавяне на нови инкубатори и акселератори.

Основавайки се на тези резултати, това второ събитие сега цели по-нататъшно формализиране на нововъзникващите партньорства въз основа на вече разработените от участниците планове за действие или които в момента се разработват от участниците, добавени към мрежата след първото събитие.

Участниците могат да се възползват от целенасочен принос на екипа по проекта и от външни експерти, присъстващи на събитието, по отношение на потенциалните източници на финансиране, достъпа до пазара и правата върху интелектуалната собственост и регулаторните въпроси, за да поставят нововъзникващите партньорства на път за самоустойчивост.