Сдружение ИТ хъб Махатма Ганди

От средата на февруари 2019г. ИТ хъб Махатма Ганди е член на международната мрежа  за инкубатори и акселератори EU-India Innovation Partnership Network. Членове в тази мрежа са 30 индийски  и 35 европейски инкубатори и акселератори.

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия е стартирала пилотна инициатива, с цел насърчаване на иновационното сътрудничество между Индия и Европа. Иновациите набират скорост в Индия. По-специално, индийската стартираща общност се очертава като най-бързо развиващата се база от стартиращи фирми в световен мащаб. Днес Индия има една от петте най-големи стартиращи общности в света.

В този контекст на срещата на високо равнище между ЕС и Индия, проведена в Ню Делхи през октомври 2017 г., е постигнато съгласие, че както ЕС, така и Индия следва да работят за засилено сътрудничество в областта на иновациите и развитието на технологиите, насочени към действия за засилване на сътрудничеството между европейските и индийските индустрии и стартиращите екосистеми.

Затова през следващите две години Европейската комисия ще осъществи мрежови дейности за стартиращи инкубатори и акселератори между Европа и Индия, с цел:

Инкубаторите / акселераторите да бъдат от екипа с партньори, фокусирани върху сходни тематични области в другия регион, като улеснят взаимните програми за обучение и обмен.

По този начин ще бъде създадена дългосрочна мрежа, свързваща ключовите европейски и индийски стартиращи екосистеми.

Ще бъдат организирани четири събития за създаване на мрежи за инкубатори и акселератори, които подпомагат стартиращи фирми, които биха могли да се възползват от тази инициатива. Две събития ще се проведат в Европа, и две ще се проведат в Индия. За всяко събитие ще бъдат поканени около 20 представители на инкубатори и акселератори (10 от всеки регион). Корпорации, инвеститори, стартиращи фирми, политици и експерти по иновационни екосистеми могат да присъстват на събитията.

Мотивиране на инкубатори и акселератори за по-нататъшен обмен между собствения си персонал и персонала на техните стартиращи предприятия. Това включва подкрепа за създаване на специализирани програми за обмен на инкубатори / акселератори.

Насърчаване стартиращото участие в съответните конференции и събития в двата региона

За повече информация: https://startupeuropeindia.net/eiip/

Второто мрежово събитие обединява тези, които са участвали на първото работно събитие в Индия през октомври 2018г., както и допълнителни инкубатори и акселератори, които са ангажирани в партньорства от началото на тази инициатива през април 2018 година.

Като цяло бяха избрани 13 инкубатора и акселератора от Европа и 10 инкубатора и акселератора от Индия, въз основа на набор от критерии за подбор и препоръки от експерти. Мрежовото събитие дава възможност да се срещнат с инкубаторите и акселераторите от другия регион и да се обсъди изпълнението на плановете за действие за участие в съвместни дейности.

Партньори на ИТ хъб Махатма Ганди от индийска страна са:

  1. COEP’s Bhau Institute of Innovation, Entrepreneurship and Leadership (Bhau Institute)

Намира се в Pune, India.

Институтът за иновации, предприемачество и лидерство е нововъзникващ стартиращ инкубатор от световна класа в Индия. Съществува от 8 години. Фокусира се върху начален етап на стартъпи.

Институтът Бхау може да подкрепи около 50 стартиращи фирми (във физическа форма) с инкубационно пространство за около 200 членове. Могат да подкрепят до 25 стартиращи предприятия в пред-инкубационе период и около 25 нови предприятия на практика.

Институтът Bhau в момента подкрепя около 45 стартиращи (26 физически инкубационни), 13 виртуални и 6 пред-инкубационни стартиращи предприятия.

Поддържат 60 стартиращи фирми от последните 2 години.

Първоначалното финансиране за инфраструктурата на инкубатора е от възпитаниците на COEP и индустриалците. DST (Министерство на науката и технологиите) е предоставило безвъзмездна помощ по схемата TBI за петгодишни операции. Също така се генерират приходи от инкубационните услуги по отношение на осигуряване на инфраструктура и подкрепа, използване на съоръженията, от програми за обучение и корпоративно финансиране за корпоративни инкубационни програми.

Основни сфери: Интренет на нещата, изкуствен интелект, кибер сигурност, технологии в здравеопазването, иновации в озеленяването, социално предприемачество.

  1. INDIGRAM LABS

Частна организация, Инкубатор/акселератор. Намира се в Делхи.

Indigram Labs е технологичен бизнес инкубатор (TBI), свързан и създаден със съдействието на Националния съвет за развитие на предприемачеството в областта на науката и технологиите (NSTEDB), Министерството на науката и технологиите (DST), правителството на Индия и Министерството на ММСП по схема ASPIRE.

Целите са да се инкубират 100 стартиращи предприятия в рамките на 5 години чрез процеса на консултиране, наставничество, създаване на прототипи, използване на технологични връзки и друго управление на бизнеса (правни и секретарски) като офис пространства, както и съфинансиране за тях.

От 2016г. има осигурена подкрепа на 29 стартиращи компании. Създаден е

Фонд за разработване на прототипи, Фонд за семена, Наставническа подкрепа, работа в мрежа, бизнес развитие, работно пространство за офис, Технология на храните и преработка на храни, Здравеопазване в селските райони.

На 16 и 17 май 2019г. ИТ хъб Махатма Ганди беше и част от Latitude59, най-голямото събитие в Естония за стартъпи и инвестиции.

5

ИТ хъб Махатма Ганди получи покана от Европейската комисия за участие в третата международна работна среща, която ще се проведе пред месец ноември 2019г. в Индия. Поканени са 10 европейски и 10 индийски инкубатори и акселератори.

Във връзка с активната международна дейност на ИТ хъб Махатма Ганди, се създаде технологичен салон за демонстрация и внедряване – Global Tech Experience Center (GTEC), съвместно с GBI – Bulgaria. Започва се работа по ключови проекти. Осигурява се дългосрочно представителство и координация и управление на проекти за български компании в Индия. Насърчава се бизнес и изследователско сътрудничество между България и Индия.