Пловдив Тех Парк създаде първата Долина на Дълбокотехнологични иновации в Южен централен регион

„Пловдив Тех Парк“ АД и “Корпорация за Технологии и Иновации” АД организираха кръгла маса на тема „Иновациите в дневния ред на Европа“. Форумът беше открит от изпълнителния директор на „Пловдив Тех Парк“ АД Венелин Йорданов. Встъпителната лекция започна с представяне на темата за Дълбоките технологии от Димитър Гишин – член на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД.

Кръглата маса се проведе присъствено и онлайн в Ивент център „Махатма Ганди“ и в нея взеха участие студенти, представители на бизнеса и на академичните среди.

Областният управител д-р Ангел Стоев, който се включи в работата на Регионалната кръгла маса, подчерта реалните шансове на Пловдив да стане един от първите технологични центрове в Европа, които да развиват т. нар. „дълбоки технологии“ (Deep Tech). „Имаме всички предпоставки – широка университетска и научна мрежа, профилирани гимназии и паралелки и силна индустрия, която се нуждае от тези нови технологии“.Това заяви областният управител на Пловдив по време на срещата.

Почетни гости на форума бяха г-жа Соня Дахиа, втори секретар на Индийското посолство у нас и г-жа Лийна Томас от Global Business Inroads Pvt. Ltd., Бангалор. г-жа Томас сподели опита на страната в развитието на Deep Tech и формиране на регионални екосистеми за иновации. Във втората част на кръглата маса онлайн се включиха и представители на Чандигарх Университет, Индия.

Събитието е пряко свързано със стартиралата в края на 2022 г. програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) Deep Tech Talent Initiative. Тя е насочена към финансиране на високотехнологични програми в гимназии, университети и компании в цяла Европа. Нейната цел е да бъдат привлечени повече кадри в тази област и да даде иновационен тласък на Европа като цяло. Програмата е отворена за всички европейски граждани от всички образователни нива – от тези в средните училища до студенти, предприемачи и професионалисти в различни области. Амбицията е по тази програма до 2025 г. да бъдат обучени 1 млн. души.
Фирмите и образователният комплекс, които функционират на територията на „Пловдив Тех Парк“ АД работят активно по линия на блокчейн технологиите, изкуствения интелект и роботиката, в тясно сътрудничество с представители на технологичния бранш от Индия.