Пловдив Тех Парк и Корпорация за Технологии и Иновации проведоха среща с водещи компании от Индия и Германия

На 22 юни  ръководствата на Пловдив Тех Парк и Корпорация за Технологии и Иновации проведоха среща с водещи компании от Индия и Германия, с което се постави началота на бъдещо партньорство в областта на информационните технологии за предоставяне на висококачествени IT услуги на клиенти от целия свят. Една от обсъжданите теми беше проекта за Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство и възможността за привличане и обучение на индииски студенти у нас.

On the 22nd of June, the management of Plovdiv Tech Park and the Corporation for Technology and Innovation held a meeting with leading companies from India and Germany, which marked the beginning of a future partnership in the field of information technology to provide high quality IT services to customers around the world. One of the topics discussed was the project for the “ International University of Informatics and e-Leadership” and the opportunity to attract and train Indian students in our country.