Международни научни конференции и симпозиуми

Първият опит за форумна изява на фирмата датира от далечната 1983 г. Тогава предшественикът на Пловдив Тех Парк – НПП “Оптика и лазерна техника”, организира научно-технически семинар на тема “Лазерна техника и технология в машиностроенето”, съвместно с НТС-Пловдив. Следва бизнес-форум “Тех-екс 90” и няколко участия в други подобни мероприятия.

                     

 През септември 1998 г., Корпорация “Съединение” и “Оптични технологии” инициират организирането на бизнес форум “Лазерна техника в България”, като част от програмата на международния панаир в Пловдив.

 В този форум има интересни моменти. За пръв път, след осем годишно затишие, фирмата обявява публично, че е жива. И още по-интересно – успява да събере няколко фирми от Пловдив и София не само като участници във форума, но и в съвместна експозиция на изложението, на общ щанд. Фирми, които се занимават с лазерна техника и които, в някои неща, са конкуренти помежду си на пазара. Интересно, нали? Конкурентите заедно, на едно място. Това е заявката на Оптела – готова е за честна конкуренция, както и за честно сътрудничество. Стига и двете да са почтени и взаимно изгодни. 

Пред Пловдив Тех Парк и Сатура е поставена доста по-амбициозна задача. Да започне да организира и провежда редовен международен научно-технически симпозиум. Определена е основната тематика – лазерна техника и технологии. От там произтича и логото на симпозиума “ЛТЛ”.

 В организацията на първия такъв симпозиум, през 1999г., активно и с ентусиазъм се включва професорът от ТУ-Пловдив Марин Ненчев. Като съорганизатори са привлечени Националния институт по метрология на Франция, Българската академия на науките, Техническия и Пловдивския университети, Съюза на учените в България. Тогавашният зам. председател на БАН, академик Н.Съботинов, подкрепя идеята и дава съгласието си да бъде председател на симпозиума.

 Основен организатор е “Оптични технологии”, а генерален спонсор – Корпорация “Съединение”.

Първият Международният симпозиум с интернет презентация “ЛТЛ Пловдив 99” се проведе в края на септември същата година в Пловдив, с участие на учени от България, Русия, Франция, Беларус.

През 2001 г., с придобития опит от първия симпозиум и вече със самочувствие, “Оптела – оптични технологии” организира втория симпозиум “ЛТЛ Пловдив 2001”., в базата на Корпорацията в гр. Смолян, хотел “Смолян”.

Вече е създадена българско-руската фирма “Сатура” и руските колеги подават здраво рамо при организацията на този симпозиум.

ИПЛИТ на Руската академия на науките се включва в числото на официалните организатори и осигурява участието в симпозиума както на силна група свои специалисти – проф. д-р В.Голубев, проф. д-р В.Панченко, така и на световно известни учени от други страни. Сред тях, например, е доктор Кен-ичи Уеда – директор на Института по лазерни науки към Токийския университет по електрокомуникации, Токио, Япония (на снимката по-горе).

Тука са също проф. д-р Ж. П. Валеран от Университета Париж-Норд, Франция, проф. д-р А. Серафетинидес от Националния технически университет на Атина, Гърция, наши известни учени – Н.Съботинов, М.Ненчев.

Естествено, това рязко повишава нивото на симпозиума. “ЛТЛ Пловдив”.

 

И не само. Доколкото с организацията сериозно се ангажира корпорацията (нейният председател оглавява организационния комитет), създадените условия се оценяват от всички участници, и българи, и чужденци, като съответстващи на най-добрите международни практики. Оценката на участниците е еднозначна, пожеланието е този традиционен вече периодичен симпозиум да продължи да се провежда.

Идва и специално предложение от директора на ИПЛИТ проф. Панченко: следващия пореден симпозиум да се организира и проведе съвместно с авторитетната, с дългогодишни традиции и международно признание, лазерна конференция “ИЛЛА”. Пак тук, в Смолян. Това става факт през 2003г.

 

 

Обединена Международна конференция и Симпозиум “ИЛЛА/ЛТЛ 2003”

 Тази конференция се подготвя в пълно съответствие с най- високите световни стандарти. Силен и опитен организационен екип от Москва, допълнен със здраво работещ наш екип, широка база данни, създадена в предишни години от руските колеги, едногодишна предварителна подготовка, координация и пряк персонален контрол от страна на директорите на ИПЛИТ и Оптела – всичко това предопределя успеха на тази конференция.

А той е извън всякакви съмнения.

 Към досегашните официални организатори се присъединяват Руската академия на науките и ИПЛИТ на РАН, към съорганизаторите – Министерството на индустрията, науката и технологиите на Руската федерация, Курчатовския институт, ИЕ на БАН, Министерството на икономиката на България, Общината на гр. Смолян.

Конференцията е под патронажа на президентската администрация на Р.България.

Почетен председател е академик Велихов, съпредседатели са академиците Съботинов и Панченко.

Конференцията протича в шест тематични секции:

 • Прогресивни лазерни технологии и материали 
 • Нови лазерни системи 
 • Лазерна биомедицина
 • Лазерни системи за прецизни измервания, обработка на информация и комуникации 
 • Индустриални лазерни технологии 
 • Колоквиум “Лазерна медицина в клиниките”

В работата участват 180 учени, специалисти, докторанти от 18 страни от Европа, Азия, Америка.

 Трудовете на конференцията (повече от 180 научни доклада) са издадени в отделен том на SPIE – Международната асоциация по оптичен инженеринг.

 Мащабът на тази конференция я нарежда на второ място по значимост в страната, редом до изявата с най-стари традиции – редовната “Школа по квантова електроника”. Те са най-авторитетния национален форум за научна изява на утвърдени и млади учени в областта на лазерните науки.

Набраната инерция прави възможно, следващите конферентни мероприятия да се провеждат редовно, с неизменен успех..

Четвърти международен симпозиум “ЛТЛ Пловдив 2005”

Проведен е през октомври 2005г. в Пловдив.

Рекапитулация: участват 100 учени от 14 страни.

Трудовете са публикувани в сборник с официален международен идентификационен код, в обем от 360 стр.

В 2006г. идва ред на следващата съвместна Международна лазерна конференция със симпозиум “ИЛЛА/ЛТЛ 2006”. Участниците са 140 учени, от 12 страни в Европа, Азия, Австралия.

Третата поред Международна лазерна конференция със симпозиум “ИЛЛА/ЛТЛ 2009″ е през 2009г. Трета по ред като съвместно мероприятие. Иначе, хронологично, конференцията ИЛЛА се провежда за десети пореден път, нашият симпозиум ЛТЛ – за шести.

Да припомним:

ИЛЛА / ЛТЛ обединява в обща организация и обща програма две, провеждани периодично в Русия и България, международни изяви – всяка от тях с многогодишни традиции. Те са:

 • руската X международна конференция “Лазери и лазерни информационни технологии: фундаментални проблеми и приложения (ИЛЛА)” (провежда се от 1985г., с оперативен организатор Института по лазерни и информационни технологии на Руската Академия на Науките, гр. Шатура, Русия) 
 • българския VI международен симпозиум по лазерни технологии и лазери – “ЛТЛ Пловдив” (провежда се от 1999г., с оперативен организатор КТИ “Съединение” и “Оптела – Лазерни технологии” АД, гр. Пловдив, България)

Формата на обединена международна конференция, с обща руско-българска организация и програма, се прилага за трети път, след проведените с несъмнен успех и при голям интерес от страна на учени от много държави ИЛЛА/ЛТЛ 2003 и ИЛЛА/ЛТЛ 2006.

 • Провежда се в гр. Смолян, хотел Смолян, от 18 до 22 октомври 2009 г.
 • Статистиката: – на конференцията са изнесени 75 научни доклада на учени от 14 страни от Европа, Азия и Австралия.
 • Трудовете и на тази конференция са публикувани в специален сборник с обем от четиристотин страници.

          

 КТИ “Съединение” и “Оптела лазерни технологии” инвестират в тези конференции собствени средства. Има ли полза или това са излишни разходи? Научните конференции не са панаир, не са и бизнес-мероприятия – на тях директно не се купува и не се продава стока. Тогава каква е ползата?

Първо – те са мястото, където фирмените специалисти могат да научат много от последните достижения в лазерните области и да установят лични контакти с водещи учени от много страни.

Второ – създадените контакти и взаимно доверие могат да разкрият възможности за конкретна съвместна дейност (като папр. при проекта “Нов магнитометър”).

Трето – организирането на международни конференции е пример за типичен съвременен маркетингов похват. Информацията за тези изяви се разпространява в мултимедийните среди и интернет пространството, а това всъщност е една съвременна форма за бренд-реклама – на фирмената марка “Оптела”.

Четвърто – тези конференции са онзи форум за научна изява, който е така необходим не толкова на утвърдените учени, колкото на младите докторанти и научни работници. За тях е от голямо значение, че издадените от нас сборници с трудове на конференциите, са със статут на официално периодично научно издание.

Книгите са официално регистрирани в Международния ISSN център и имат собствен международен стандартен сериен номер, така че, докладите в тях се считат за официално признати научни публикации.

И така – с организирането и провеждането на тези международни научни форуми, КТИ “Съединение”, “Оптела-лазерни технологии” и “Сатура” дават и своя скромен принос към развитието на българската наука.