Лаборатория по Дигитална автомобилна диагностика

Обосновка на проекта 

Извършването на точна автомобилна диагностика ключът към автосервиза на бъдещето.  Съвременните системи в автомобилите са свързани помежду си със серия от компютри, които управляват заедно всички процеси с висока скорост. Използването на диагностични инструменти и последващото отстраняване на неизправности се утвърждава като най-изискваното умение в съвременната автомобилна индустрия. 

Автомобилните системи стават все по-сложни, а изискванията към квалифицирана диагностика в автосервизите – все по-високи. Освен за установяване на повреди и превантивно отстраняване на неизправности по автомобила, диагностиката масово се използва при закупуване на използван автомобил за проверка на техническото състояние и евентуални криминални тежести върху автомобила.

 Тъй като българският транспортен пул става все по-нов и производителите на автомобили усъвършенстват своите продукти, прилагайки съвременни технологии, учебните заведения трябва да осигурят условия на своите студенти да получат нужните актуални знания и практически компетенции

 В днешно време студентите са много интерактивни и много от тях желаят да получат практически опит, докато учат. Ето защо решихме да подобрим нашия процес на обучение, като предоставим възможност за придобиване на практически умения. Студентите, дори тези, които нямат включено обучение по компютърна диагностика в учебната си програма, ще имат възможност да се присъединят към екипа ѝ.

 Основателите вярват, че новата съвременна лаборатория ще допринесе за подобряване на процеса на обучение на специалисти по автомобилна компютърна диагностика. Студентите ще могат не само да приложат теоретичните си знания на практика, но и да работят с оборудването, което се използва в повечето автосервизи.

Представяне на лабораторията

Autodata програма за автомобилиПредлагането на иновативно пространство за обучение на мехатроници и диагностици е една от дългосрочните цели на образователния комплекс ИТ УНИ “Махатма Ганди” към Пловдив Тех Парк. 

Прочитане на грешки с Бош КТС В лабораторията студентите ще могат да получат практически опит в работата с най-модерните професионални инструменти за извършване на компютърна диагностика. Сред оборудването, което ще се предлага за професионална диагностика на автомобилната електроника и механизми са осцилоскопите, софтуерът за програмиране на двигатели и устройства за увеличаване на мощността.

 Учебната програма ще е формирана на база на международните стандарти за обучение по автомобилна диагностика и ще осигурява на участниците необходимите умения за стартиране на работа в областта.

 Компютърното програмиране и програмирането и адаптирането на компоненти от автомобила са включени под много различни форми за формирането на пълноценно инженерно изживяване. 

 Ще осигурим условия за получаване на най-новите знания и практически опит не само чрез предоставяне на най-модерно оборудване, но и като поканим международни професионалисти – практици, които да споделят своите знания и опит със студентите.

Организация и управление

 Към момента лабораторията по дигитална автомобилна диагностика е виртуален проект към Пловдив Тех Парк и не е регистриран като собствена правна форма. Проектът ще се развива като част от лабораторния комплекс на ИТ УНИ и ще се контролира от СД на ПТП АД. Оперативния ред и изпълнението на възложените дейности ще се контролират от ръководителя на лабораторията. 

Дейности в лабораторията

 След официалното стартиране на лабораторията като структурно звено от бизнес инкубатора, следва изпълнението на преките и съпътстващи дейности, за да се гарантира продължителен растеж и успех. Като стартъп лаборатория в отделните етапи на развитие и управление ще имаме определени предприемачески изисквания.

Основните дейности на лабораторията ще бъдат в следните направления:

  • Работа с Бош КТС 670Проучване на съвременни системи и методи за извършване на дигитална автомобилна диагностика. Работа с инструментите за диагностика на Bosch. Работа със софтуери на автомобилни производители. 
  • Обучителна дейност и кариерно развитие. осигуряване на специалисти за диагностични сервизи. Обучение на служители на автосервизи.
  • Привличане на студенти за образователния комплекс
  • Съпътстваща реклама на Автосервиз Оптела и ЕКД Аутомол. 
  • Проучвателна и развойна дейност в областта на автомобилната диагностика. Развитие на проект в областта на отдалечената диагностика, съвместно с лабораторията по Изкуствен интелект.
  • Изпълняване на поръчки за проучвания и извършване на сложни ремонтни казуси
  • Комуникация и сътрудничество с останалите лаборатории от комплекса
  • Комуникация и сътрудничество с подобни учебни звена от цял свят

 По някои организационни въпроси и дейности лабораторията може да си сътрудничи с другите лаборатории на територията на бизнес инкубатора.

Развитие

Автомобилна диагностика Ако предприемаческите изисквания изисквания на управителния орган бъдат изпълнени, тази стартъп лаборатория може да прерасне в пълноценен бизнес. Тя може да остане виртуална или частично виртуална като правна форма, или може да се създаде напълно диверсифицирана компания. Всичко зависи от бизнес модела, който ръководството реши да приеме.

 За изцяло виртуалните проекти е характерно, че имат само няколко ключови служители и използват договорни услуги за изпълнение на своите задачи, докато частично виртуалните компании могат да имат основен мениджърски и изследователски екип и могат да се наемат да изпълняват по-сложни функции като научни изследвания и производство. Виртуалните и частично виртуалните модели, които предлагат алтернатива за ефективно използване на ресурсите при достигане на ключови етапи, печелят предимство като форма за развитие пред лабораториите, които преминават към собствена правна форма.

 

Разгледайте също: Лаборатория по аудиовизуална интелигентност