Лаборатория по аудиовизуална интелигентност (ЛАВИ)

Функции на Мултимедийната лаборатория 

 Лаборатория по аудиовизуална интелигентност е мястото, където визионери, творци и експериментатори се обединяват, за да въвеждат съдържанието в живота по нови и по-вълнуващи начини. Тези начинания са само част от дейностите, които ще превърнат нашата лаборатория по аудиовизуална интелигентност в експерт по отношение на медиите, развлеченията и технологиите. 

Дрон фотография Лабораторните обучения са открити сесии, специално създадени да улеснят дискусиите, провокиращи мисълта, по актуални теми и тенденции при създаването на мултимедийни продукти. Информацията, която се разглежда и обсъжда в ЛАВИ идва директно от местни и световни марки и организации, които работят и решават предизвикателствата в индустрията. 

Оригинална топка от САЩ 94 Чрез директното онлайн излъчване на лабораторните занятия технологията може да се превърне в силата, която изравнява възможностите за образование на всички, независимо от местоположението и социалните и икономическите фактори.

Студентите използват работни станции, които са свързани към масив за съхранение с голям капацитет чрез високоефективна мрежа. Следователно, даден видео материал трябва да може да бъде достъпен от всички за редактиране едновременно.

Цели

ЛАВИ - Аудиовизуални изкуства Основна цел на нашата Лаборатория по аудиовизуална интелигентност е практическото обучение на студентите по дисциплините, свързани с мултимедия, програмиране на виртуална реалност, 2D/3D графика и графичен дизайн, аудио-обработка, видео-обработка и други подобни дисциплини, свързани с мултимедийните обработки.

 Курсовете, провеждани в AV лабораторията, имат за цел да дадат основополагащи знания за производството и редактирането на цифрови медии. Разглежданите теми включват следното:

 1. Планиране и правене на видео и аудио записи
 2. Дигитализиране на видео материали
 3. Редактиране на видео със Vegas, Premiere, Avid Media Composer
 4. DVD композиране
 5. Редактиране на цифрови изображения с Adobe PhotoshopЛаборатория по мултимедия
 6. Аудио редактиране
 7. Интегриране на AV материал в мултимедийни системи

 В допълнение към основното си предназначение за натрупване и трансфер на знания, лабораторията се използва и за производство на материали за електронно обучение и аудио-визуална документация на ведомствени и междуведомствени дейности. И накрая, ЛАВИ предоставя възможности на учениците от училищата в региона да придобият първоначален опит в работата с цифрови видео материали.

Научни и развойни задачи и цели

В лабораторията ще се провеждат изследвания в областта на психо-акустиката, видео-обработките с висока разрешаваща способност, т.е. HiFi и HiDef областта на теорията и практиката. Звеното ще се развива като Лабораторна база за експериментална дейност на PHD студенти и доктори в гореописаните области.

Дейности Стрийминг канали

 1. Аудио продукция, обработка и работа в мрежа
 2. Ремонт и поддръжка на видеокамери
 3. Поддръжка, контрол и аксесоари за камера
 4. Системи за дисплей
 5. Графика, редактиране, VXF, превключватели
 6. Хардуерна инфраструктура
 7. Студийно осветление
 8. Стрийминг
 9. Монтаж и обработка на аудио и видео материали
 10. Съхранение и архивиране
 11. Изучаване и прилагане на иновациите в методиките за:
 • Производство
 • Разпространение
 • Показване

 

Предимства за участниците

 1. Мултимедийните активности насърчават участниците да работят на групи, да изразяват своето знание по различни начини, да решават проблеми, да оценят работата си и да натрупват опит. 
 2. Участниците в лабораторните дейности използват материалната база на “Пловдив Тех Парк” АДРезиденция Тракийски стан Стария Пловдив
 • сграден фонд, включително бутикова база в Стария град, Пловдив.
 • технически оборудвани учебни зали – компютри, мултимедиен проектор и екран, флипчарт, коприни услуги.
 • обзаведено студио за заснемане на мултимедийни продукти – професионална видеокамера, фотоапарат, телефон, уред за фиксиране на мобилно устройство за заснемане на функции
 • робот Ubitech Alpha1 с възможност за възпроизвеждане на движения и звуци
 • 3D принтер
 • дронове за външно и вътрешно заснемане
 1. Участниците имат достъп до ресурси от  виртуалната библиотека и “мислещия облак” на Образователния комплекс ИТ УНИ към  Пловдив Тех Парк АД.
 2. Участниците са в постоянен контакт с реална бизнес среда и работят по реални казуси касаещи бизнеса.
 3. Всички пълнолетни участници получават безплатно членство в “Клуб на електронния лидер”, осигуряващо преференции при посещение на събития и др.
 4. Изучаване на софтуера на Google G Suite за образованието.
 5. Лабораторията работи в тясно сътрудничеството с другите лаборатории от комплекса  – Лаборатория по дигитална автодиагностика, Лаборатория по Изкуствен интелект, Лаборатория по лазерна безопасност и др.