Лабораторен комплекс

 Лабораторният комплекс е един от основните елементи на Технологичния парк, позволяващ ефективното подпомагане на базираните в него фирми, а и извършване на услуги и на външни потребители. За сега се планира в състава на комплекса да функционират следните  лаборатории:

Лаборатория по Изкуствен интелект и роботика

Изкуственият интелект е в основата на процесите във всички звена на нашия лабораторен комплекс. Лабораторията спомага на дейностите по развитие на връзките с Индия за научни разработки в областта на Изкуствения интелект, както и тяхното финансиране. Обучение на студентите с нови елементи от приложенията за изкуствения интелект. В лабораторията по роботика към образователния комплекс ИТ УНИ ще се обучават практически студенти и научни работници.  Залата е изградена и оборудвана по инициатива на Пловдив Тех Парк АД. Инвестицията в наука и развитие на територията на университета е част от ефективното сътрудничество между бизнеса и образованието.

Лаборатория по IoT (Интернет на нещата)

В лабораторията по Интернет на нещата се набляга на практическото обучение на студентите по дисциплините, свързани с микропроцесорни системи, вградени управляващи системи (микроконтролери), цифровото измерване на неелектрически величини, програмиране на асемблер и други подобни.

Лаборатория по аудиовизуална интелигентност (ЛАВИ).

Работа с 3D принтер Лабораторията по аудиовизуална интелигентност е мястото, където визионери, творци и експериментатори се обединяват, за да въвеждат съдържанието в живота по нови и по-вълнуващи начини. Тези начинания са само част от дейностите, които ще превърнат ЛАВИ в експерт по отношение на медиите, развлеченията и технологиите.