Комплекс за електронна търговия

Комплексът се развива на базата на съществуващия електронен магазин AVTOCHASTI-FNLINE.NET,с разширение в две направления:

  • Разширяване на номенклатурата на Е-магазина;
  • Изграждане на център за логистика и обработка на стоките на площ от  400 кв.м.