Клуб на електронния лидер

Цели на сдружението 1. Утвърждаване на Електронното лидерство в България и Европа, като ключов компонент от стремежа на Стратегията на Европейския съюз за цифров единен пазар за насърчаване на цифровите умения, необходими за съвременната европейска индустрия. 2. Да спомага за бързото обществено, политическо и икономическо развитие на страната, като неделима част от Европа на базата