Кандидатстване ВСУ “Черноризец Храбър

Варненски свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър”

Регионален консултативен център  „Пловдив Тех Парк“ – гр. Пловдив

Прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Дистанционна форма на обучение

За повече информация и кандидатстване, попълнете контактната форма или се свържете с нас: 

Телефон: 0882933574

Email: stpetrova.edu@gmail.com

Лице за контакт: Стела Петрова

Свържете се с нас