Професионално обучение по ИТ

Уменията в областта на информационните технологии са изключително необходими за развитието ни като страна. България е на световната карта за развитие на инфотмационните технологии и занапред ще става все по-добро място за живот и реализация на младите хора. Освен място за вашия бизнес, с мултифункционални и модерно оборудвани помещения под наем, подходящи за бизнес семинари, фирмени обучения, екипни срещи, презентации, уъркшопи, тиймбилдинги и др., предлагаме и обучение по ИТ. Ние от Пловдив Тех Парк предоставяме възможност за придобиване както на дигитални компетенции, така и на общо повищаване на професионални качества.

На територията на Пловдив Тех Парк функционират образователни институции, целящи да предоставят първокачествено обучение по ИТ:

обучение по ИТ

Специалностите и курсовете, които предлагаме са насочени предимно в развитието на  информационните технологии. Едни  от най-хитовите са Компютърни мрежи, Графичен дизайн, Системно програмиране, Компютърна анимация, Автоматизирани и роботизирани системи, Електронна търговия и други.

Едно от нещата, които правят образованието в Пловдив Тех Парк високотехнологично, е наличието на модерно оборудвана материална база. Обучаващите се имат достъп до лабораторен комплекс, състоящ се от Лаборатория по аудио визуална интелигентност, Блокчейн лаборатория, Дронове за външно и вътрешно заснемане и други.

Основен фактор  за качествено обучение по ИТ са нашите преподаватели. Имаме удоволствието и честта да работим с едни от най-добрите ИТ специалисти с богат опит.