ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов”

Гимназия по информатика "Академик Благовест Сендов"

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив.

Идеята за създаването на ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.

Мисия на ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов”:

Мисия на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

Цели на ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов”:

                                             

  1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.
  2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.
  3. Възпитаниците на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти

Специалности:

Приложно програмиране

Завършилите тази специалност намират професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“

Електронна търговия

Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да работят във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност.

Училището издава следните сертификати:

  • Удостоверение за завършен клас
  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация
Лятно училище по информатика
Пловдив Тех Парк отвън