Ивент център “Махатма Ганди”

На територията на Пловдив тех парк, www.optela.com , на ет. 1, е разположен Ивент център “Махатма Ганди”. Залата е голяма 144 кв. метра, светла и уютна, с възможност за провеждане на обучения, презентации, лекции, семинари, конференции и други, с 50 места за седящи. Залата е оборудвана с бяла дъска, проектор, има на разположение и виртуална дъска.
Добрият имидж е важен за всяка компания. В Ивент центъра са разположени 32 картини, закупени от Музея на Махатма Ганди в Ню Делхи.

Имиджови събития

Пловдив Тех Парк притежава опит в организацията на имиджови събития в България и чужбина и е сигурен партньор в ивент мениджмънта на:
– Участия на национални и международни изложения
– Участия в конференции
– Организиране PR кампании
– Организация на събития
– Ден на отворените врати за вашите клиенти
– Осъществяване на продуктови презентации и демонстрации
– Обучения

Вътрешнофирмени събития

За да бъдат ефективни, служителите във всяка една компания трябва да се чувстват ангажирани с това, което се случва в нея. Един от начините да постигнете по-висока сплотеност и лоялност в своя екип са вътрешнофирмените събития.

Онлайн събития

Във връзка с COVID-19, онлайн събитията са изключително практичен формат, който намери своето място в стратегиите на множество компании през 2020 година. Уебинарите са ценен инструмент както за генериране на нови потенциални клиенти, така и за разширяване на програмата на вътрешнофирмено обучение, с гости и лектори. Можете да разчитате на нас за съдействие в провеждането на такива събития.

Галерия:

Ивент Център
Ивент център 2

На 09.07.2020г. в Ивент център “Махатма Ганди” на Пловдив тех парк АД, се проведе кръгла маса на тема “Агророботика”.

Кръгла маса Агро-роботика
Кръгла маса
Eksperti

Ивент център “Махатма Ганди”, от 30.09.2020 до 09.10.2020, бе домакин на изложбата “Махатма Ганди – сила на Истината”. Изложбата бе открита от Н. Пр. г-жа Пуджа Капур, посланик на Република Индия в България и Северна Македония.

изложба
Изложба Ганди
Пловдив Тех Парк
Международна начуна конференция по изкуствен интелект и е-лидерство
Конференция
ИИ и ЕЛ 2020

Проект Europe Direct

Във връзка със заявено участие в проект EUROPE DIRECT, Ивент център “Махатма Ганди” е предвиден да бъде част от инициатива, която спомага за по-директна и пряка връзка между Европейския съюз (ЕС) и неговите граждани на регионално и местно ниво, като чрез своите дейности дава възможност всеки един гражданин на Европейската общност да получи необходимата информация, знания, възможност за реализация и помощ при необходимост, независимо от териториалния аспект и района, в който се намира.
В тази връзка и предвид, че за страните от ЕС от 2021 г. стартира нов програмен период, с нови и донадграждане на част от досегашните приоритети, очакваме чрез Ивент център “Махатма Ганди” да се да участва активно в живота на гражданското общество в регион Южен Централен и в идентифицирането и разрешаването на редица „горещи“ теми и важни области за социалния живот и бизнес средата.

Ивент център “Махатма Ганди” в Пловдив Тех Парк АД, е подходящ за провеждане на събития, конференции, презентации, обучения, срещи и др.
За информация: 0882 933540
e-mail: office.optela@gmail.com