Експериментариум

Експериментариум Пловдив Тех Парк

  Част от инфраструктурата на Пловдив Тех Парк е експериментариум, който  е предназначен за създаване на музеен център на иновациите и високите технологии.  Експериментариумът осигурява над 200 кв. м. експозиционни площи в три зали, предвидени за високотехнологични и иновативни изложби. В него ще бъдат обособени и обслужващи звена като информационно бюро за иновативни технологии, книжарница и др.

Музей на технологиите

Музеят наследява натрупаните до момента технологични средства, материали и научна литература, които са събирани от различни поделения на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД през над 40-годишната им технологична и производствена история.

Музеят на технологиите придобива досега събраните технологични средства и устройства за:

 • Промишлени лазери за рязане
 • Машини за лазерно гравиране
 • Медицински лазери
 • Радиоапарати и други устройства, свързани с радиотехнологиите
 • Телефонни апарати и други устройства, свързани с телефонията
 • Свързочна апаратура
 • Радиостанции
 • Телевизионна техника
 • Компютърни конфигурации
 • Периферни устройства към компютърни конфигурации, използващи перфокарти, перфоленти и магнитни ленти
 • Сметачни машини
 • Машини за израстване на кристали
 • Устройства и оборудване от Лабораторията за лазерна безопасност
 • Устройства и оборудване, свързани с CO2 – технологиите
 • Устройства за архивиране
 • Други технологични средства и устройства

Този Музей се създава в помощ научно-изследователската дейност в Пловдив Тех Парк.

Старо радио

В Пловдив Тех Парк е създадена изложбена зала. Събрани са експонати на пишещи машини, фотоапарати, телевизори, радиа и други. Младите хора на територията на Тех парка – колежани и ученици, с интерес ги разглеждат и пробват.

Стари телевизори
На територията на Пловдив Тех Парк е изградена Индийска стая, с много картини и предмети и статуетки, донесени от Индия и закупени от музей на Махатма Ганди в Индия. Закупени са 100 бр. картини от музея на Махатма Ганди в Делхи.
Експонатите се увеличават.