Екип

Венелин Йорданов

Изпълнителен Директор

Магистър  по икономика и  право.   Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк“ АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в  издаването на  няколко книги в областта на финансите.

GSM:+359 882 933 540
E-mail:yordanov.efinance@gmail.com
Росен Герасимов Пловдив Тех Парк

Росен Герасимов

Изпълнителен Директор

Магистър „Математика и информатика“. Над 20 год. опит в изграждането и администрирането на компютърни мрежи. Участвал като ръководител на екип от ИТ специалисти в няколко инфраструктурни проекта по европейски програми. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД, управител на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ), управител на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки.

GSM:+359 882 933 572
E-mail:gerasimov.ita@gmail.com
Петя Иларионова - Член на СД на КТИ АД

Петя Иларионова

IT проекти

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в “Банксервиз” АД. Ръководител “бек офис” в инвестиционен посредник “Популярна каса-95” АД. Изпълнителен директор на “ИТ Академия” АД и Председател на “Клъстер Информатика”.

GSM:+359 882 933 522
E-mail:saedinenie.ilarionova@gmail.com
Атанас Костов ИТ Академия

Атанас Костов

Директор ИТ Академия АД

Над 20 години опит в областта на информатиката и компютърните науки. Експерт в създаването на софтуерни приложения на различни компютърни езици и технологии. Ръководител „Софтуерни проекти“ в „ИТ Академия“ АД. През годините е създал множество софтуерни и хардуерни продукти, част от които с национално значение. Притежава опит в изграждането на сървърни системи и кибербезопасност.

GSM:+359 882 933 412
E-mail:kostov.ita@gmail.com

Хачик Язъджиян

Ръководител лаборатория по аудиовизуална култура

Магистър по Теология. Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Клъстер Е-Фин Тв Медия, Член на УС на Сдружение Клуб на Електронния лидер. Администратор на Конгломератите от сайтове в КТИ АД. С дългогодишен опит в медиите.

GSM:+359 882 933 244
E-mail:hachik.fintvmedia@gmail.com
Петър Троплев - Изпълнителен директор в КТИ АД

Петър Троплев

Изпълнителен директор в КТИ АД

Член на Съвета на директорите на две публични дружества. Участвал в проектиране, програмиране и експлоатация на софтуерна система за обработка на счетоводната банкова информация към БНБ и внедряване и експлоатация на софтуерни системи за счетоводно обслужване на банки към ДСК. Експерт в областта на финансите и информационните теноглогии. Участвал в разработката на проекти по европейските програми.

GSM:+359 882 933 438
E-mail:saedinenie.troplev@gmail.com

Стела Петрова

Инспектор учебен отдел

Стела Петрова е завършила “Българска филология” и “Предучилищна и начална училищна педагогика” в ПУ “Паисий Хилендарски”. В момента е магистър в Нов български университет в специалност “Филмова и телевизионна режисура”. В Пловдив Тех Парк заема длъжността инспектор учебен отдел към Колеж по иновативни технологии.
Стела Петрова се грижи за развитието на образователния комплекс към Пловдив Тех Парк. Тя отговаря за организацията на учебната дейност в Колеж по иновативни технологии www.collegeomega.com/ и Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” www.gikn.eu.

GSM:+359 882 933 574
E-mail:stpetrova.edu@gmail.com

Експертен съвет

д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Член на Съвета на Директорите

Член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978 г., банковата система 1980-1989 г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

GSM:+359 882 933 400
E-mail: chairman.neichev@gmail.com

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Член на Съвета на Директорите

Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

GSM:+359 882 933 405
E-mail:saedinenie.konarev@gmail.com

Инж. Стефан Гълъбов

Член на Съвета на Директорите

Член на СД на две публични дружества.  Участвал в разработката на проекти по европейските програми. Един от  създателите на клъстер „Лазери и оптика”.

GSM:+359 882 933 440
E-mail:saedinenie.galabov@gmail.com