Екип

Венелин Йорданов

Изпълнителен Директор

Магистър  по икономика и  право.   Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк“ АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в  издаването на  няколко книги в областта на финансите.

GSM:+359 882 933 540
E-mail:yordanov.efinance@gmail.com
Росен Герасимов Пловдив Тех Парк

Росен Герасимов

Изпълнителен Директор

Магистър „Математика и информатика“. Над 20 год. опит в изграждането и администрирането на компютърни мрежи. Участвал като ръководител на екип от ИТ специалисти в няколко инфраструктурни проекта по европейски програми. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД, управител на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ), управител на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки.

GSM:+359 882 933 572
E-mail:gerasimov.ita@gmail.com
Петя Иларионова - Член на СД на КТИ АД

Петя Иларионова

IT проекти

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в “Банксервиз” АД. Ръководител “бек офис” в инвестиционен посредник “Популярна каса-95” АД. Изпълнителен директор на “ИТ Академия” АД и Председател на “Клъстер Информатика”.

GSM:+359 882 933 522
E-mail:saedinenie.ilarionova@gmail.com

Димитър Гишин

Юридически съветник и адвокат

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

GSM:+359 0882 933 530
E-mail:dimitargishin@gmail.com
Атанас Костов ИТ Академия

Атанас Костов

Директор ИТ Академия АД

Над 20 години опит в областта на информатиката и компютърните науки. Експерт в създаването на софтуерни приложения на различни компютърни езици и технологии. Ръководител „Софтуерни проекти“ в „ИТ Академия“ АД. През годините е създал множество софтуерни и хардуерни продукти, част от които с национално значение. Притежава опит в изграждането на сървърни системи и кибербезопасност.

GSM:+359 882 933 412
E-mail:kostov.ita@gmail.com

Експертен съвет

д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Член на Съвета на Директорите

Член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978 г., банковата система 1980-1989 г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

GSM:+359 882 933 400
E-mail: chairman.neichev@gmail.com

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Член на Съвета на Директорите

Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

GSM:+359 882 933 405
E-mail:saedinenie.konarev@gmail.com

Инж. Стефан Гълъбов

Член на Съвета на Директорите

Член на СД на две публични дружества.  Участвал в разработката на проекти по европейските програми. Един от  създателите на клъстер „Лазери и оптика”.

GSM:+359 882 933 440
E-mail:saedinenie.galabov@gmail.com