Инкубатор с Бизнесакселератор „Дигитални Гаражи в Гаража“

Бизнес инкубатор Пловдив Тех Парк

  „Пловдив тех парк“ АД си поставя за цел създаването на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия и повишаване на тяхната конкурентноспособност и устойчиво развитие в регионален план. Предложението е насочено е към хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП.

  Мисията на Бизнес инкубатора е да предостави на стартиращи фирми, динамични малки и средни предприятия и техните ръководни екипи,  платформата, знанията и контактите, от които те се нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да съдействат за създаването и укрепването на една по добра предприемаческа култура.

Бизнес акселератор “Гаражи в гаража”

  Бизнес инкубаторът на „Пловдив Тех Парк“  разполага с около 3 000 кв. м. офисна и производствена площ, предназначена за стартъпи, които разработват иновативни продукти в  областта на информационните, телекомуникационните и други високи технологии. Пространството е специално разработено за офисна работа, работа в мрежа /нетуъркинг/ и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес.

  Стартиращите компании наематели на офис площите, ще имат достъп и до услуги, подпомагащи тяхното развитие – правни, счетоводни, маркетингови, административни, рекламни, съдействие при кандидатстване за финансиране по програми и други.