Нов Директор за връзка с инвеститорите на Пловдив Тех Парк АД

Във връзка със загубата на Огнян Гатев Дечев, изпълняващ длъжността Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ), СД на Пловдив Тех Парк АД назначи Ангел Стоянов Механджийски за нов ДВИ. За контакт с Директора за връзка с инвеститорите: тел.: +359 882 933 245 e-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

Read More...

Промяна в СД на Пловдив Тех Парк АД

На 18.07.2022г. с номер на вписване в Търговския регистър 20220718160423 по партидата на Пловдив Тех Парк АД Георги Илиев Гаров беше вписан като член на Съвета на директорите на дружеството, а Христо Панчев Смоленов беше заличен като член на СД. Вписването и заличаването са в резултат на решението на ОСА от 30.06.2022г. Aktualno_PTP_19.07.2022

Read More...

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД проведено на 30.06.2022г.

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД проведено на 30.06.2022г.

Read More...

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД на 30.06.2022г. и материали по дневния ред.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД на 30.06.2022г. и материали по дневния ред.

Read More...