Академия за е-лидерство и усъвършенстване на преподавателите

„Академия за е-лидерство и усъвършенстване на преподавателите“ (АЕЛУП) е създадена по идея на „Пловдив Тех Парк” АД във връзка с учредяването и създаването на Проект за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство“ (МВУИЕЛ). Създателите на Проекта за МВУИЕЛ вярват, че са необходими преподаватели с вяра и умения, които да се посветят на осъществяването на качествено образование адекватно отговарящо на нуждите на съвременната наука и бизнес, а защо не и на бъдещите предизвикателства поставени пред тях.

В Академия за е-лидерство и усъвършенстване на преподавателите се обучават курсисти завършили висше образование (всички образователно-квалификационни степени) и Преподаватели от МВУИЕЛ. Също така се в АЕЛУП се обучават и преподаватели от други висши училища с цел повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания в областта на ИТ и е-лидерството.

Участници в проект Международно висше училище по информатика и електронно лидерство

Обучението в Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите  дава реална възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания в областта на Информационните технологии  и е-лидерството. Това е възможно благодарение на помощта на високоспециализирани експерти от Европа, САЩ и Индия по учебни програми на водещи световни институти и университети.

Различните видове и форми на обучение, предлагани в Академията, се провеждат съгласно методиките на партньорски организации от България и Индия. С тях има сключени Меморандуми за сътрудничество в областта на образованието. ИТ Университет ООД, осъществяващ обучение в над 2300 курса в областта на ИКТ по франчайзингово споразумение с  Индийски Институт по Хардуерни Технологии – Бангалор, Индия. Също така, Mewar University – Газиабад, Делхи мегаполис; Silicon City College -Бангалор; Bennett University – Грейтър Нойда;  „ИТ Академия“ АД; Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии – Пловдив и др.