Покана за Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД

Покана за  Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД на 23.12.2019 г. от 10:00 часа и материали по дневния ред: Декларация по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК – ТУК Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите – ТУК Декларация и съгласиепо чл. 234, ал.3 от Търговския закон – ТУК Декларация по чл. 116а,

Read More...