Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г. в гр.Пловдив, р-н Тракия, ул. “Вълко Шопов” 14 Файлът можете да изтеглите от ТУК.

Read More...

Покана за Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД

Покана за  Извънредно ОСА на “Тех парк Оптела” АД на 23.12.2019 г. от 10:00 часа и материали по дневния ред: Декларация по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК – ТУК Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите – ТУК Декларация и съгласиепо чл. 234, ал.3 от Търговския закон – ТУК Декларация по чл. 116а,

Read More...