МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО”

15-16.10.2020 г.

Цел:

Все повече Изкуственият интелект и Е-лидерството се превръщат в езика на иновациите и интелигентните технологии в съвременното индустриално общество.

Организаторът, „Пловдив Тех парк“ АД  има за цел чрез Конференцията да събере заедно специалисти, учени, преподаватели и докторанти за участие с доклади, за контакти и дискусии, както и всички, които желаят да научат повече за развитието на изкуствения интелект и принципите на е-лидерството. Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните методологии и интелигентен инструментариум.

Надяваме се, въпреки пандемията COVID-19, че Международната научна конференция Artificial Intelligence and E-Leadership „AIEL 2020” ще даде възможност (непосредствено и/или виртуално) за откриване на нови приятели и идеи и ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общите идеи на познанието и творчеството.

 

Тематични направления:

1.ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (Artificial Intelligence)

2. Е-ЛИДЕРСТВО (Е-Leadership)

 

Важни дати:

1. Заявка за участие с научни доклади и съобщения – 25.09.2020 г.

2. Заявки за участие с фирмено представяне, изложба, рекламни материали, бизнес съобщения и др. – 25.09.2020 г.

3. Представяне на докладите* – 05.10.2020 г.

4. Заявки за коктейла. – 05.10.2020 г.

 

Безплатен вход и паркинг

 

Работни езици: български и английски език

 

Трудовете на Конференцията ще са с научно рецензиране. Всички одобрени от Програмния комитет и представени на конференцията доклади, независимо от езика, на който са написани ще бъдат отпечатани в Journal of Informatics and Innovative Technologies – ISSN 2682-9517 (print).

 

*Темплейтът за оформяне на докладите е на сайта на списанието https://journal.iiit.bg