Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД към 30.09.2022г.