Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД към 30.06.2022г.