Уведомление: Вписана покана за ИОСА на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД на 02.03.2020г.

Уведомление: Вписана покана за ИОСА на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД на 02.03.2020г.

Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.03.2020 г. е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър на 30.01.2020 г., с номер 20200130162843. Поканата е публикувана на корпоративната електронна страница на дружеството и е достъпна на адрес http://optela.com/wp-content/uploads/2020/01/1_Pokana_IOSA_PTP_2020.pdf.