Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД, проведено на 02.03.2020г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД, проведено на 02.03.2020г.