Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г. в гр.Пловдив, р-н Тракия, ул. Вълко Шопов” 14
Файлът можете да изтеглите от ТУК.