Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД