“Пловдив Тех Парк” АД придоби 60% от ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” ООД

На 14.10.2020г. с номер на вписване 20201014134537 в Търговския регистър беше вписано придобиването от “Пловдив Тех Парк” АД на 60 дяла, с номинална стойност 600 лева, представляващи 60% от дружествените дялове на ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ “АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ” ООД, ЕИК 205478020, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Вълко Шопов 14. Дружеството е учредено през 2019 г. с капитал 1000 лева. В резултат на вписването съдружници в него са “Пловдив Тех Парк” АД с 60% от капитала и “ИТ Академия” АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив с 40% от капитала. ЧПГИКН  “Академик Благовест Сендов” ООД е лицензирано от МОН като частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки.

Aktualno_CHPGIKN_Acad. Blagovest_Sendov