Институт САТУРА АД

Международен институт по лазерни и информационни технологии

Международен Институт по Лазерни и Информационни Технологии “САТУРА” АД е акционерно дружество с международно участие, юридическо лице по българското законодателство.

Институт “Сатура” има следните структурни звена:

  • Отдел “Управление на проекти”
  • Лаборатория по лазерна безопасност
  • Център за обучение и демонстрации
Ние разполагаме с високо квалифициран персонал с многогодишен опит в разработката на лазерни изделия и технологии. Имаме успешна практика в изпълнението на изследователски и иновационни проекти по национални и европейски програми за научно-техническо развитие.