Финансов отчет на „Пловдив Тех Парк“ АД за І-то шестмесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Пловдив Тех Парк“ АД за І-то шестмесечие на 2020 г.