Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД за І-то тримесечие на 2021 г.