Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД за І-то тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД за І-то тримесечие на 2020 г.