Финансов отчет на Пловдив Тех Парк АД за ІII-то тримесечие на 2023 г.